Krajnji rok za podnošenje ponuda je do 15.06.2020. godine do 10,00 sati.