U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) od 17.05.2024. godine u tijeku je prethodno savjetovanje za predmet: Radovi na ugradnji kondenzacijskog plinskog uređaja za grijanje PPO Maestral, evidencijski broj nabave: 17-00-30/2024, zaključno sa 22.05.2024. godine.

Pozivaju se zainteresirani gospodarski subjekti na davanje prijedloga i primjedbi na objavljenu Dokumentaciju o nabavi.