U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 08.01.2021. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za otvoreni postupak javne nabave: Obnova i prenamjena broda Galeb u brod muzej: Odvojena nabava za Grupu II. Restauratorski radovi na uređenju interijera – Sanacijski radovi na uređenju interijera.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je do 10.2.2021. godine do 10:00 sati.