Putem aplikacije ENSOLVA objavljen je Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Sanacija drvene vanjske stolarije Doma za starije osobe Kantrida, U. I. Tomee 8 – VII. ponovljeni postupak, evidencijski broj nabave: 17-00-52/2024.
Krajnji rok za podnošenje ponuda je 18.06.2024. do 10:00 sati.

Pozivaju se svi gospodarski subjekti zainteresirani za sudjelovanje u postupcima jednostavne nabave Grada Rijeke da se registriraju na Portal dobavljača putem sljedeće poveznice: https://portal.ensolva.com/user/register