Putem aplikacije ENSOLVA objavljen je Poziv za dostavu ponuda za postupak jednostavne nabave: Sanacija fontane na Jelačićevom trgu, evidencijski broj nabave: 02-04-50/2024.
Krajnji rok za podnošenje ponuda je 20.06.2024. do 13:00 sati.

Pozivaju se svi gospodarski subjekti zainteresirani za sudjelovanje u postupcima jednostavne nabave Grada Rijeke da se registriraju na Portal dobavljača putem sljedeće poveznice: https://portal.ensolva.com/user/register.