Putem aplikacije ENSOLVA objavljen je Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Uređenje šetnice Lungomare – pripremni radovi, ev.br. nabave: 02-04-48/2024.
Krajnji rok za podnošenje ponuda je 20.06.2024. do 10:00 sati.

Pozivaju se svi gospodarski subjekti zainteresirani za sudjelovanje u postupcima jednostavne nabave Grada Rijeke da se registriraju na Portal dobavljača putem sljedeće poveznice: https://portal.ensolva.com/user/register