U srijedu, 22. srpnja 2020. godine, oko 9.00 sati započet će tegljenje broda Galeb iz brodogradilišta Dalmont d.d. u Kraljevici na dokovanje u brodogradilište Viktor Lenac d.d., Martinšćica.

Planirano vrijeme tegljenja broda iz Kraljevice do brodogradilišta Viktor Lenac je oko 2 sata a vršit će ga dva remorkera Jadranskog pomorskog servisa d.d.

Tijekom dokovanja u brodogradilištu Viktor Lenac na brodu Galeb izvest će se radovi pranja podvodnog dijela broda, ispuštanja zaostalih tekućina iz tankova dvodna s odstranjivanjem taloga, izmjena čeličnih limova na podvodnom i nadvodnom dijelu vanjske oplate, ugradnja cink anoda, čišćenje osovinskih vodova i osovina kormila, demontaža sidara s uređenjem i  antikorozivnom  zaštitom te ponovnim vraćanjem, priprema površine podvodnog dijela trupa, pranje i pjeskarenje te antikorozivna zaštita.

Predviđeno vrijeme radova na Galebu u brodogradilištu Viktor Lenac je mjesec dana.

Radove na obnovi i prenamjeni broda Galeb, zaštićenog kulturnog dobra Republike Hrvatske, u brod muzej s pratećim komercijalnim sadržajima, obavlja tvrtka Dalmont d.d. iz Kraljevice.

Do sada su izvršeni radovi na kompletnoj sanaciji, uklanjanju i zbrinjavanju  azbesta, obavljena je demontaža tikovih trenica s paluba, demontaža i sanacija nepotrebne brodske opreme te demontaža dijela opreme koja je predana Muzeju grada Rijeke  na restauraciju. Izvršeni su i radovi na djelomičnoj izmjeni čeličnih limova nadgrađa te je obavljena demontaža i zbrinjavanje zidnih i stropnih drvenih obloga, ugradbenog namještaja i vrata.

Projekt obnove i prenamjene broda Galeb u brod muzej dio je projekta “Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ za koji je Grad Rijeka dobio 68.9 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”.

Napominjemo predstavnicima medija da ulazak u brodogradilište Viktor Lenac a zbog poštivanja sigurnosnih mjera brodogradilišta, neće biti moguć. Također, u slučaju lošeg vremena, tegljenje će se odgoditi.

Ured Grada Rijeke
Suradnica za odnose s medijima
Gordana Brkić Žagar