Čestit Božić i sretnu Novu godinu

sa obiljem, zdravlja, sreće i uspjeha

na svim poljima života u 2018. godini,

želi vam

Vijeće MO Srdoči