U sklopu Riječkog zelenog tjedna Komunalno društvo Čistoća organiziralo je obilazak Reciklažnog dvorišta Mihačeva draga, i to kao vođeni posjet za građane i predstavnike mjesnih odbora.

Građani i predstavnici mjesnih odbora mogli su dobiti više informacija o recikliranju, tipovima otpada, vrstama reciklažnih dvorišta u Rijeci, a djelatnici Čistoće demonstrirali su postupak odlaganja otpada u reciklažnim dvorištima.

Obilazak reciklažnog dvorišta Mihačeva draga

Obilazak reciklažnog dvorišta Mihačeva draga

U Grad Rijeci trenutno su u funkciji dva reciklažna dvorišta: Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga i reciklažno dvorište Pehlin. Reciklažna dvorišta su nadzirani ograđeni prostori namijenjeni ponajprije odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Od vrsta otpada bez naknade se od građana zaprima: otpadni papir, metal, staklo, plastiku, tekstil, električna i elektronička oprema, drveni otpad, glomazni otpad, zeleni otpad, otpadne autogume, kemikalije iz kućanstva, motorna i jestiva ulja i masti, boje, ljepila, fluorescentne cijevi, toneri, lijekovi, baterije i akumulatori, ambalaža s ostacima opasnih tvari te ambalaža pod tlakom.

Reciklažna dvorišta, uz sustav odvojenog prikupljanja otpada na kućnom pragu te već postojeća mobilna reciklažna dvorišta, predstavlja značajan napredak u implementiranju integriranog sustava odvojenog prikupljanja otpada te samim time i značajnu korist za građane. Izdvajanje vrijednih vrsta otpada jedan je od najvažnijih koncepata gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj.

Reciklažno dvorište moguće je obići i u četvrtak, 24. svibnja u 18 sati. Reciklažno dvorište se nalazi u Ulica Mihačeva Draga 37, a mjesto okupljanja je ispred ulaza u reciklažno dvorište.

Riječki zeleni tjedan https://www.rijeka.hr/eugreenweek/  organizira Grad Rijeka u sklopu manifestacije EU GREEN WEEK koju od 21. do 26. svibnja provodi Europska komisija s naglaskom na temu „Zeleni gradovi za zeleniju budućnost“. Manifestacija se organizira s ciljem osvještavanja važnosti zelene infrastrukture, pravilnog gospodarenja otpadom i recikliranja, te uključivanja zajednice u sve aspekte očuvanja okoliša i bio raznolikosti riječke flore i faune.