Grad Rijeka donio je odluku kojom poduzetnike kojima je odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite obustavljen rad oslobađa plaćanja zakupnine gradskih poslovnih prostora, no pričekat će se s primjenom do odluke o mjerama Vlade RH.

Naime, na današnjem kolegiju gradonačelnika donesen je zaključak kojim se zakupnici kojima je obustavljeno obavljanje djelatnosti odlukom Stožera civilne zaštite RH, oslobađaju plaćanja zakupnine od 1. do 31. prosinca, odnosno do ukidanja mjera obustave obavljanja djelatnosti. Pomoć bi se odnosila ne samo na poduzetnike koji se nalaze u poslovnim prostorima kojima upravlja Odjel gradske uprave za upravljanje imovinom, već i na one koji obavljaju djelatnost u gradskim poslovnim prostorima koji su dani na upravljanje tvrtkama u gradskom vlasništvu – Rijeka  plusu i Rijeka sportu.

No, s obzirom na to da je Vlada RH jučer najavila nove mjere za očuvanje radnih mjesta i pokrivanje fiksnih troškova poduzetnika, pričekat će se s primjenom gradskih mjera do trenutka dok se ne točnije ne definiraju Vladine mjere. S obzirom na to da je Vlada najavila mogućnost da mjerama pokrije fiksne troškove poduzetnika, Grad Rijeka će pričekati s primjenom svojih mjera, kako ne bi Vlada i Grad donijeli istu vrstu mjera.

Mjerama Grada Rijeke planirano je da se djelatnostima kojima je obustavljen rad ne ispostavljaju računi za zakupninu

Mjerom oslobađanja od plaćanja zakupnine bili bi obuhvaćeni zakupnici koji obavljaju sljedeće djelatnosti:

  • ugostiteljske objekte svih kategorija – NKD 56.10 i 56.30
  • djelatnost kockanja i klađenja (kasina, automat klubovi i uplatna mjesta za klađenje – NKD 92.00)
  • djelatnost teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara – NKD 93.1 – 93.19, 93.2 – 93.29
  • djelatnosti dječjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola – NKD 94.99
  • djelatnost svih amaterskih kulturno umjetničkih izvedbi, programa i manifestacija te proba amaterskih sastava i družina, uključujući i zborove – NKD 93.29, uz izuzetak izložba u muzejskih, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima.

Zakupnicima se ne bi ispostavljao račun za zakupninu za prosinac, odnosno do ukidanja mjera obustave djelatnosti.  Ako bi se naknadnom provjerom utvrdilo da je neki od zakupnika kojemu nije izdan račun za vrijeme trajanja spomenutih mjera obavljao djelatnost, izdao bi  mu se račun uvećan za zakonsku zateznu kamatu.

Grad mjerom oslobađanja zakupnine izlazi ususret svim svojim ugovornim partnerima budući da ih oslobađa plaćanja zakupnine za cijeli prosinac, iako su protupandemijske mjere obustave rada prema odluci Nacionalnog stožera ograničene na period od 28. studenog do 21. prosinca. Ovom mjerom, pomoći poduzetnicima, bude li se primjenjivala u cijelosti, gradski proračun bi u prosincu ostvario 953.707,00 kuna manje prihoda.

Krajem listopada donesene mjere za poduzetnike s umanjenim prihodima

Prije nego što je Stožer civilne zaštite obustavio rad dijela djelatnosti, gradonačelnik je donio mjere za pomoć poduzetnicima koji se suočavaju s otežanim poslovanjem zbog pandemije koronavirusa. Takva odluka donesena je sa željom da Grad kao ugovorni partner poduzetnika paketom mjera pomoći adekvatno i pravovremeno reagira na novonastalu situaciju i omogući poduzetnicima okvir u kojem mogu planirati i poduzimati mjere za očuvanje likvidnosti i radnih mjesta svojih zaposlenika.

Zaključkom gradonačelnika umanjena je zakupnina za razdoblje od 1. studenog do 31. prosinca zakupnicima koji su ostvarili smanjene prihode. Te se mjere odnose na zakupnike poslovnih prostora, kao i korisnike površina javne namjene za postavu privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta kojima upravlja Grad Rijeka. Onima s padom prometa od 40 do 60% odobrit će se umanjenje zakupnine za 30%, a onima s padom prometa od 60,01 do 100% odobrit će se umanjenje zakupnine za 50%. Također su u istom razdoblju od plaćanja naknade za korištenje oslobođeni korisnici površina javne namjene koji imaju postavljene privremene objekte i ugostiteljske terase.

Ovim zaključkom gradonačelnika iz listopada kao referentni mjeseci za dokazivanje pada prometa utvrđeni su mjeseci studeni i prosinac 2019. godine, odnosno veljača 2020. godine za one zakupnike koji nisu obavljali djelatnost u navedenim mjesecima. S obzirom na to da postoji određeni broj zakupnika koji nisu poslovali ni u veljači 2020. godine, jer su poslovne prostore izlicitirali tijekom natječaja objavljenih tijekom 2020. godine, današnjim zaključkom gradonačelnika za njih je kao referentni mjesec određen listopad 2020. godine.

Grad Rijeka od početka pandemije koronavirusa kontinuirano donosi mjere pomoći poduzetnicima

Podsjećamo, Grad Rijeka je u ožujku 2020. godine među prvima u Hrvatskoj donio mjere pomoći gospodarstvenicima koji su bili direktno pogođeni zabranom obavljanja djelatnosti u cilju sprječavanja širenja epidemije koronavirusa. Riječ je o mjerama oslobađanja od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada, zakupnine za korištenje javnih površina za terase i montažne objekte, komunalne naknade, spomeničke rente, usluge prikupljanja otpada, zakupnine za gradsko zemljište te zakupnine za poslovne prostore Grada i prostora koji su dani na upravljanje Rijeka plusu, Riječkoj razvojnoj agenciji Porin i Rijeka sportu za one djelatnosti koje su obuhvaćene mjerom zabrane rada Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Također, plaćanja komunalne naknade oslobođeni su i oni koji obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja budući da su i oni obuhvaćeni spomenutom mjerom nacionalnog stožera.

Osim mjera usmjerenih na poduzetnike obuhvaćenih mjerom zabrane djelatnosti, Grad Rijeka je uveo i niz dodatnih mjera pomoći kojima je nastojao i poduzetnicima kojima nije bio obustavljen rad, ali su pretrpjeli financijske štete s obzirom na umanjenje prometa nastojao olakšati nastavak poslovanja i zadržavanje radnih mjesta.