Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2019. godine, donijelo je Odluku o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2019. godinu.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2019. godinu donijela je Skupština Zajednice sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez”, na sjednici 28. ožujka 2019. godine i podnijela na razmatranje gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Rijeke, koje ga je usvojilo na sjednici održanoj 25. travnja 2019. godine.

Odluka o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava objavljena je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 9/19.