Nastavno na situaciju vezanu za sprječavanje širenja COVID-19, od subote 21. ožujka 2020., Dom zdravlja Primorsko goranske županije izmješta lokacije slijedećih ambulanti:

  1. Dežurna pedijatrijska ordinacija te prostorija za uzimanje uzoraka krvi za djecu izmještaju se na novu lokaciju u ulici Cambierieva 7 (prostor bivše dječje oftalmologije). Nova lokacija udaljena je svega 50 metara od trenutne lokacije, a raspored rada ostaje nepromijenjen: subotama, nedjeljama  blagdanima od 08 do 20 sati. Telefonski broj ordinacije je 051 641-045 i 051 336-046.
  2. Dežurna stomatološka ordinacija također se izmješta sa sadašnje lokacije (Cambierieva 7) na adresu Studentska 1 u Rijeci, a također će raditi prema dosadašnjem radnom vremenu: subotama, nedjeljama i blagdanima od 08 do 20 sati. Telefonski broj ordinacije je 051 494 896.
  3. Dežurna ordinacija obiteljske medicine ostaje u postojećem prostoru (Cambierieva 7) i radi prema dosadašnjem rasporedu: subotama, nedjeljama i blagdanima 8 do 20 sati. Telefonski broj ordinacije je 051 335 588.

Privremeno preseljenje Klinike za neurologiju
Do daljnjega se svi dijagnostički pregledi obavljaju u riječkoj Poliklinici. Klinika za neurologiju KBC-a Rijeka privremeno je ispražnjena, a neurološki bolesnici raspoređeni su po drugim odjelima. Do daljnjega će se svi dijagnostički pregledi – dopler, TCD, EMNG, EEG, VEP, BAER, SSEP – obavljati u Poliklinici Rijeka (1. kat).
Kontakt-telefoni ostaju isti: 051/658-482, 658-462, 658-317.
Dnevna bolnica Klinike za neurologiju također je privremeno preseljena u riječku Polikliniku (051/658-303).
Neurološki pacijenti koji svoju terapiju moraju podići u ljekarni Klinike, to mogu učiniti u ljekarni Klinike za internu medicinu na riječkom lokalitetu (glavna zgrada, 2. kat).
Tajništvo Klinike za neurologiju radi zajedno s tajništvom Klinike za internu medicinu.

Također, s obzirom na novonastalu situaciju, svi psihijatri i psiholozi Doma zdravlja PGŽ, u svoje redovno radno vrijeme dostupni su za pružanje telefonske psihološke pomoći svim građanima Primorsko-goranske županijeKontakte psihijatara i psihologa te više informacija o novostima vezanim za mjere opreza i uputama o postupanju možete pronaći na internetskoj stranici Doma zdravlja PGŽ.