S ciljem zaštite građana od zaraznih bolesti, Grad Rijeka donio je program mjera preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2018. godinu.

S ciljem zaštite građana od zaraznih bolesti, Grad Rijeka donio je program mjera preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2018. godinu. Grad Rijeka je obvezan provoditi tzv. mjere DDD na javnim prostorima, no u smanjenju populacije glodavaca i nepoželjnih insekata ispod praga štetnosti veliku ulogu ima i odgovorno ponašanje svih građana.

Obvezan važećim Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Grad Rijeka je predložio i usvojio Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca za tekuću godinu. U proračunu je za provedbu mjera osigurano nešto više od tri milijuna kuna, a za stručni i inspekcijski nadzor namijenjen je iznos od 90 tisuća kuna. Program i njegova provedba odnose se na sve površine i građevinske objekte u vlasništvu Grada.

Zbog javnozdravstvenih razloga, Grad Rijeka plaća i troškove provedbe mjera u zajedničkim dijelovima i uređajima stambenih zgrada, kao i posebnih dijelova zgrada i dvorišta koje bi trebali snositi sami vlasnici odnosno korisnici navedenih prostora iz sredstava zajedničke pričuve.

Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ obavio je stručni nadzor nad provedbom mjera preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2017. godinu. Dezinfekcija je provedena tijekom ljetnih mjeseci na plažama, dok su deratizacijom bilo obuhvaćen niz javnih i stambenih prostora i objekata, od grobalja preko dječjih vrtića i osnovnih škola do romskih naselja. U informaciji o provedenom nadzoru, Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb navodi kako je sveobuhvatnost mjera dezinsekcije i deratizacije je bila manjkava, što je posebno vidljivo bilo u rubnim područjima grada u gdje prevladavaju obiteljske kuće (često uz vrtove i domaće životinje) za koje Grad Rijeka nije nadležan. S obzirom na kašnjenje proljetne akcije deratizacije, morala je biti provedena dodatna akcija u prosincu.

Na svaku pritužbu građana o povećanoj populaciji komaraca, djelatnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ izlazili su na teren kako bi utvrdili uzrok pojave i locirali legla komaraca. Prijave su uglavnom zaprimane s područja grada Rijeke gdje prevladavaju privatne kuće s okućnicama i vrtovima. Uzrok pojave komaraca na tim lokalitetima može se povezati jedino s leglima koja su nastala kao posljedica ljudske djelatnosti. Stoga da bi se postigli potrebni rezultati u suzbijanju komaraca na nekom području, uz utvrđivanje legla komaraca, provodila se edukacija stanovništva o uvjetima koji pogoduju razvoju i razmnožavanju komaraca te o mjerama koje je potrebno poduzeti za sanaciju legla komaraca.

Između ostaloga, NZZJZ PGŽ je sklopu programa kontrole komaraca i edukacije javnosti, financiranog sredstvima Grada Rijeke, putem računa Ri-stana podijelio je 51.430 edukativnih letaka.