LIKOVNA NAGRADA IVO KALINA

Likovna nagrada Ivo Kalina dodjeljuje se domaćoj ili stranoj fizičkoj odnosno pravnoj osobi za najbolju samostalnu izložbu ili autorsku koncepciju izložbe na području suvremene umjetnosti održanu tijekom 2019. i 2020. godine u galerijskim i javnim prostorima na području grada Rijeke.

Nagrada se sastoji od posebnog pisanog priznanja te novčane nagrade u brutto iznosu od 20.000.00 kuna.

ŠTO MORA SADRŽAVATI PRIJEDLOG?

Prijedlog mora biti pisano obrazložen i dokumentiran. Uz životopis (za kandidata koji je fizička osoba) ili opis dosadašnjeg rada (za kandidata koji je pravna osoba) potrebno je dostaviti dokumentaciju o održanoj izložbi te pisano obrazloženje.

TKO VREDNUJE PRISTIGLE PRIJEDLOGE?

Stručno povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik Grada Rijeke.

DO KADA SE I GDJE PODNOSE PRIJEDLOZI?

Rok za dostavu prijedloga je 21.5. 2021. godine.

Prijedlozi programa mogu se predati u pisarnici Grada odjeljak broj 1. Titov trg 3 ili poslati poštom na adresu:

Grad Rijeka
Odjel gradske uprave za kulturu
likovna Nagrada Ivo Kalina
Korzo 16
51000 RIJEKA