Grad Rijeka domaćin je dvodnevnih edukacijskih radionica kojima je cilj formiranje šireg Tima za zdravlje i tematskih grupa projekta „Rijeka – Zdravi grad“ te pristup izradi novog Plana za zdravlje projekta „Rijeka- Zdravi grad“. Radionice  se održavaju 6. i 7. ožujka u Vijećnici Grada Rijeke te drugim prostorima gradske uprave, a na njima sudjeluje oko 80 sudionika.

U rujnu 2017. godine, u Gradskoj vijećnici grada Rijeke održavna je Konsenzus konferencija kojom je zatvoren projektni ciklus projekta „Rijeka – Zdravi grad“ i pokrenut novi. Na završnom, plenarnom dijelu konsenzusom svih sudionika konferencije (stručnjaka, predstavnika društvenog i nevladinog sektora, predstavnika uprave, politike itd.) kao područja djelovanja projekta u narednom razdoblju odabrani su: otvorenost prema potrebama osoba s invaliditetom, potpora obiteljima i mladima, zdravo starenje, cjelovita skrb o duševnom zdravlju i unapređenje kulture življenja, čuvanje javnog prostora te zaštita okoliša.

Po završetku konferencije predstavnici struke, uprave i građana pozvani su da se sukladno osobnom interesu uključe u rad tematskih grupa koje će biti okupljene oko svakog od prioriteta. Slijedom navedenog, Grad Rijeka organizira edukacijske radionice koje za cilj imaju formiranje šireg Tima za zdravlje i tematskih grupa projekta „Rijeka – Zdravi grad“ te pristup izradi novog Plana za zdravlje. Tematske grupe dati će priliku struci, udrugama, ustanovama i skupinama građana da kroz međusobnu suradnju daju svoj doprinos kako bi grad učinili ljepšim, sretnijim i zdravijim mjestom za život.

Kroz radionice osmišljene po modelu „učenje kroz djelovanje“ radi se na izradi Plana za zdravlje Grada Rijeke. Uvodno se definiraju tematske radne grupe i način koordinacije rada, te sadržaji, mjesto i dinamika sastajanja.

Prva radionica „Uvod u planiranje Projekta“ treba izjednačiti razinu znanja “starih” i “novih” sudionika procesa i dati uvid u tzv. “O” stanje. Tijekom uvodnog predavanja objašnjava se pojam Zdravog grada te predstavlja kompletan rad na navedenom projektu do danas. Nakon uvodnog predavanja slijedi predstavljanje sudionika, njihova podjela u tematske skupine te imenovanje moderatora svake od tematskih grupa. Rad u tematskim grupama temelji se na aktivnom sudjelovanju učesnika iz pojedinih područja koji iznose sadašnje stanje u navedenom području. Nakon završetka odvojenog rada po grupama održi se plenarna prezentacija “O”  stanja po područjima.

Druga radionica „Definiranje problema i postavljanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva projekta“ započinje prezentacijom „Ciklus planiranja za zdravlje”. Slijedi prikaz „O“ stanja u pojedinim područjima koje svaka grupa kroz izrađenu prezentaciju plenarno predstavlja u nastavku radionice. Nakon što su raspravljene nejasnoće nastavlja se rad u malim grupama na tzv. analizi problema. Do treće radionice svaka tematska grupa kroz samostalan rad treba definirati problem na kojem će raditi te dugoročne i kratkoročne ciljeve djelovanja.

Rad će se nastaviti kroz treću („Analiza determinanti problema“) i četvrtu („Moguće intervencije i dioničari“) radionicu, koje će biti organizirane tijekom ove godine.