U srijedu, 20. studenog, u 9.30 sati, u Dječjem vrtiću Drenova, Ul. Stanka Frankovića 7/a, održat će se predstava Eko Patrola Udruge Mali grad.

Predstava Eko Patrola Udruge Mali grad, namijenjena je djeci predškolskog uzrasta i na njima prihvatljiv način govori o važnosti odvajanja otpada, zdravog načina života te čuvanja prirode i okoliša.

Interaktivna predstava će, do kraja mjeseca studenog 2019. godine, ukupno biti izvedena 40 puta i gostovat će u svim predškolskim ustanovama Grada Rijeke kao i u riječkim vrtićima drugih osnivača.

Predstavi Eko Patrola Udruge Mali grad, u 9.30 sati, u Dječjem vrtiću Drenova, Ul. Stanka Frankovića 7/a, prisustvovat će predstavnici Komunalnog društva Čistoća d.o.o. i Grada Rijeke kao nositelja projekta.

Predstava Eko patrola nastala je kao dio projekta Grada Rijeke „Izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“, koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Cilj projekta je potaknuti usvajanje pozitivni ekoloških navika već od najranije dobi te informirati i educirati građane o važnosti promjene navika u procesu gospodarenja otpadom, odnosno, jačati svijesti o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom.

Potreba da se otpadom upravlja na održivi način sve je važnija jer, porastom broja stanovnika i kvalitete života, raste i količina otpada koju stvaramo. Zbog toga je u projektu poseban naglasak stavljen na edukaciju o sprječavanju nastanka otpada, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, kućnom kompostiranju i ponovnu uporabu predmeta kako bi se smanjila količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Ured Grada Rijeke
Suradnica za odnose s medijima
Gordana Brkić Žagar

Skip to content