Na trećem izdanju konferencije EU tjedna održivog energetskog razvoja (EUSEW – EU Sustainable Energy Week) u zgradi Europskog parlamenta u Bruxellesu održana je svečanost potpisivanja europske inicijative Sporazuma gradonačelnika. Inicijativu kojoj je supotpisnik Grad Rijeka, u ime Grada Rijeke potpisao je gradonačelnik Vojko Obersnel.

Sporazum gradonačelnika je inicijativa koja okuplja europske gradove, te koordinira i usmjerava napore na postizanju takozvanih “3×20” ciljeva do 2020. godine, kao odgovor na suvremene klimatske i energetske izazove. To u postotcima znači: smanjenje stakleničkih plinova za 20% , smanjenje potrošnje energije za 20% i povećanje potrošnje energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji do 20%

Putem trgovačkog društva ENERGO, Grad Rijeka provodi čitav niz energetskih projekata koji trebaju pridonijeti boljoj energetskoj slici grada kao i očuvanju okoliša. Neki od tih projekata su započeli u 2008. godini, te trebaju rezultirati kao gotovi energetski projekti u 2009.:

 • Izgradnja nove energane na Trsatu za potrebe Sveučilišnog kampusa i nove bolnice ukupne instalirane snage 30 MW, kao i druge kogeneracije na području grada ukupne instalirane snage 1 MW
 • Kontinuirano ulaganje u ekološku javnu rasvjetu i postavljanje novih 1500 energetski učinkovitih žarulja na bazi natrija
 • Kontinuirana konverzija toplana sa loživog ulja na prirodni plin

Grad Rijeka ima dugu industrijsku i energetsku povijest koja u potpunosti mijenja svoje naličje posljednjih nekoliko godina.
U listopadu 2007. godine Rijeka nakon izgradnje novog plinovoda priključena je na novi energent prirodni plin, čijim se izgaranjem ne emitira SO2, a emisije CO2 su oko 30% manje. Istovremeno cjelokupni sustav toplana u vlasništvu Energa postepeno odbacuje ekološki neprihvatljivo lož ulje i počinje koristiti plin kao osnovni energent. Započeti trend prihvatili su i riječka domaćinstva i tvrtke te sve više prihvaćaju plin kao osnovni energent za grijanje.
INA Rafinerija nafte na Mlaci se gasi što će svakako utjecati na smanjenje emisije stakleničkih plinova u okoliš.
Prihvaća se strategija izgradnje LNG terminala u Omišlju, čime ovo područje zauzima značajan strateško energetski položaj na karti Europe.
Gledajući nacionalne utjecaje tada se također može reći da energetika prerasta iz industrijsko-proizvođačke u tržišnu djelatnost, uz nove zakone i ostale energetske pravilnike, a 2008. godina predstavlja početak primjene novih zakona u RH, sukladnih europskima, koje JLS obvezuje na energetsku učinkovitost i vođenje računa smanjenju emisija CO2 tj. primjene obnovljivih izvora energije te ekološki najprihvatljivijih oblika javnog transporta.

Dosadašnjim aktivnosti na području energetike, Grad Rijeka je kroz trgovačko društvo Energo, koje je u njenom većinskom vlasništvu započeo prvi u Hrvatskoj provoditi aktivnosti vezane u energetsku učinkovitost i održivi razvoj.

Izdvajaju se slijedeće aktivnosti:

 • Rijeka je prvi grad iz Hrvatske posto član europske udruge ”Energie Cites”, europskih energetskih gradova,
 • Grad Rijeka početkom 2008. godine potpisuje Energetsku povelju kao predvodnik ostalih hrvatskih gradova,
 • Od 2004. godine rekonstrukcija i prebacivanje 12 Energovih toplana s lož ulja na plin s tendencijom potpunog prebacivanja na plin i preostalih toplana do 2011. godine,
 • Početak proizvodnje električne energije uporabom kogeneracije, ukupne snage 1 MW u energani novih bazena Kantrida,
 • Zapošljavanje energetskih savjetnika, koji su do sada savjetovali više od 12.000 građana u Rijeci,
 • Otvaranje Energetskog INFO centra u suradnji s UNDP Hrvatska,
 • Ulaganje u niz projekata energetske učinkovitosti i zaštite okoliša zajedno u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Bespovratna sredstva Fonda u iznosu većem od 6.000.000 kuna rezervirana su za projekte, zamjene postojeće energetski neučinkovite opreme kotlovnica u deset osnovnih škola i prebacivanja istih na plin. Zatim za projekt ugradnje razdjelnika toplinske energije te projekt nove kotlovnice psihijatrijske bolnice te adaptaciju kotlovnice KBC Rijeka,

 • Sustavnim ulaganjem u energetski učinkovitu javnu rasvjetu, postignuto je da 80% gradskih svjetiljki koristi ekološki prihvatljive natrijeve žarulje čime je smanjena potrošnja električne energije, uz uštedu od 500.000 kn za 2008. godinu.
 • Partner u projektu ”BULB – energetski učinkovita javna rasvjeta na području PGŽ”, sufinanciran od strane Europskog fonda
 • Partner u projektu ”REA Kvarner – Regionalna energetska agencija”, sufinanciran od strane Europskog fonda.

Grad Rijeka je na sjednici 19. studenog 2008. usvojio četverogodišnji plan aktivnosti energetskog razvoja čiji ciljevi su usklađeni sa europskim ciljevima, a trebaju se postići do 2012. godine:

Povećanje energetske učinkovitosti za 10%

a) Energetski učinkovita toplinska energija – projekt ”FUTURA: ugradnja razdjelnika toplinske energije u svakom domu” omogućuje pravilnu raspodjelu utroška centralnog grijanja prema stvarnoj potrošnji čime se motivira građanstvo da se aktivno utječe na potrošnju toplinske energije.
b) energetski učinkovita javna rasvjeta – ekološka rasvjeta omogućiti će dodatno smanjenje potrošnje električne energije, ali i smanjiti utjecaj noćnog svijetla na biljni i životinjski svijet.
c) energetski pregledi i praćenje potrošnje električne energije, vode i grijanja u svim objektima u vlasništvu Grada Rijeke i predlaganje mjera potrebnih za postizanje ušteda.
– Povećanje potrošnje energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji do 10%
Solarna energija predstavlja najprihvatljiviji izbor građanima za urbane sredine. Kako bi se ostvario ovaj cilj potrebno je:
a) Ugraditi na ukupno 10% objekata, koji se nalaze u vlasništvu Grada Rijeke solarne panele. Objekti tako počinju koristi obnovljivu solarnu energiju za proizvodnju struje ili toplinske energiju
b) U dogovoru s bankama i izdvajanjem stavke iz proračuna Grada započeti s poticajima uporabe solarne energije u domaćinstvima u Rijeci – kreditiranje putem banaka, razni poticaji prema stanovništvu

Uporaba plina kao pogonskog goriva u javnom gradskom prijevozu, što će dovesti do smanjenja emisije stakleničkih plinova za 10%

Povećanje prometa predstavlja izazov održivom razvoju i ekologiji svake jedinice lokalne samouprave. Kako bi se smanjila emisija stakleničkih plinova u okoliš javni gradski promet treba započeti s uporabom ekološki prihvatljivijih goriva.

U slučaju Grada Rijeke, tvrtka Autotrolej trebala bi ugraditi plinske rezervoare u svoje postojeće autobuse dok bi se nove autobuse trebalo nabavljati isključivo s plinskim pogonom.

a) Potrebno je postepeno izvršiti ugradnju plinskih rezervoara u gradskim autobusima. Predlaže se 10 autobusa godišnje, tj. do kraja 2012. godine ukupno 40 autobusa koristilo bi plin kao osnovno pogonsko gorivo.

b) Grad Rijeka u suradnji s distributerom plina, Energo d.o.o. izgraditi će plinsku punionicu na području grada, dostupnu i građanstvu. 

Podudaranje ciljeva energetskog razvoja Grada Rijeke sa ciljevima inicijative Sporazuma gradonačelnika, te pristupanje navedenoj inicijativi daje novi vjetar u leđa našem gradu i jamči ostvarenje tih ciljeva za ljepšu i čišću budućnost
Suradnica za odnose s medijima
Lea Stoiljković Medved

Skip to content