Cijena toplinske energije u sustavu centralnog grijanja Energa od 1. travnja 2016. smanjit će se s 0,43 kune po kWh na 0,37 kuna po kWh (plus PDV), čime je cijena isporučene toplinske energije došla na razinu prije poskupljenja, rekli su gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel i direktor Energa Sanjin Kirigin na tiskovnoj konferenciji u Informativnom centru Grada Rijeke.

Osim toga, kućanstvima će se smanjiti i cijena plina, i to u prosjeku 17 posto ovisno o tarifnom modelu. Prosječni korisnik koji je u Tarifnom modelu 2 umjesto dosadašnjih 3,93 kune po m3 plaćat će 3,29 kune. Time bi prosječni godišnji trošak bio smanjen sa 3.340 kuna na 2.795 kuna. Toplinska energija za poslovne korisnike iznosit će oko 0,42 kune po kWh.

Na prosječnom godišnjem trošku toplinske energije u stanu od 60 četvornih metara ovom korekcijom cijene utječe se direktno na smanjenje troška za oko 15%, odnosno oko 10% ako se promatra ukupni trošak koji uključuje i instaliranu snagu.

„Odlukom Vlade RH smanjena je cijena plina, a shodno tome plin će pojeftiniti i za građane. Samim time pojeftinit će i toplinska energija u sustavu centralnog grijanja. Nadam se da će cijene energije i dalje padati ili barem ostati na istoj razini“, rekao je gradonačelnik Vojko Obersnel.

Gradonačelnik Obersnel podsjetio je da je Energo u izgradnju i širenje plinske mreže uložio 300 milijuna kuna zbog čega je ona danas jedna od najmodernijih plinskih mreža u Hrvatskoj. Uz, to Energo kontinuirano ulaže i u modernizaciju toplana. „Ta ulaganja će se nastaviti, a čeka nas i izgradnja nove toplane na Trsatu koja će zamijeniti postojeću te energijom opskrbljivati i Kampus Sveučilišta u Rijeci.

Direktor Energa Sanjin Kirigin pojasnio je da se cijena plina formira tako što se na osnovnu cijenu dodaje trošak transporta tvrtke Plinacro te distributivni trošak lokalnog distributera, a oba troška određuje HERA. „Distributivni trošak pokriva troškove poslovanja i materijalne investicije distributera, što znači da ona tvrtka koja više investira ima pravo na veći distributivni trošak“, rekao je Kirigin.