Hrvatska energetska regulatorna agencija odabrala je Energo d.o.o. kao najpovoljnijeg ponuditelja na ponovljenom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027. godine.

Hrvatska energetska regulatorna agencija je 16. svibnja 2024. godine raspisala ponovljeni natječaj za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027. godine.

Za distributivno područje Energa, osim samog Energa, konkurirao je još jedan energetski subjekt/opskrbljivač plinom: E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom iz Zagreba.

Analizom obiju ponuda i dostavljene dokumentacije, kao najpovoljniji ponuditelj sukladno pristigloj odluci HERA-e od 29. svibnja 2024 godine, odabran je Energo d.o.o. za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027. godine.

Predmetna odluka sadrži ujedno i upute s dinamikom potrebnih koraka koje postojeći i novi opskrbljivač u obvezi javne usluge moraju provesti prije početka novog perioda (01. listopad 2024. godine) kada Energo d.o.o. preuzima sve krajnje kupce kategorije kućanstvo koji će se do tog trenutka nalaziti pod ugovorom Javne usluge opskrbe plinom sa tvrtkom Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o..

Cijenu troška opskrbe plinom, koja je ujedno i bila predmet ovog natječaja i predstavlja jedan segment krajnje cijene opskrbe (uz trošak nabave i trošak distribucije), kupci na distributivnom području Energa do sada su plaćali GPZO-u u visini od 0,0085 €/kWh, dok će isti taj trošak, od 01. listopada 2024. godine za grad Rijeku i okolna područja iznositi 0,0080 €/kWh. Stoga iz Energa potvrđuju da se radi o dodatnom benefitu i smanjenu tog dijela troška za 5,88%.

Postupak prebacivanja korisnika odvijat će se automatizmom putem platforme Hrvatskog operatora tržišta energije te krajnji kupci kategorije kućanstvo nisu u obvezi ništa poduzimati. Najkasnije do 31. listopada 2024. godine svim krajnjim kupcima na distribucijskom području Rijeke koji sada koriste javnu uslugu opskrbe plinom posredstvom GPZO, dostavit će se na sklapanje novi Ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge zajedno s Ugovornim uvjetima opskrbljivača u obvezi javne usluge tvrtke Energo d.o.o. Rijeka.

Obavljanje javne usluge opskrbe plinom regulirano je zakonskim i podzakonskim propisima, a novi opskrbljivač u obvezi javne usluge za distributivno područje Rijeke Energo d.o.o. primjenjivat će cijenu nabave plina, koju će sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Narodne novine, br. 30/24) odrediti HERA. Ona će biti donesena u predviđenim rokovima i o njoj će svi krajnji kupci biti pravovremeno obavješteni putem mrežnih stranica opskrbljivača.

S obzirom na to da je kretanje cijena plina na svjetskim burzama stabilno već duži period, ne očekuju se značajniji poremećaji na tržištu pa samim time i odluka o krajnjoj cijeni plina koju donosi HERA ne bi smjela značajnije odstupati od sadašnje cijene.

TD Energo d.o.o. izražava zadovoljstvo što korisnike na našem distributivnom području može vratiti na svoju opskrbu te se nadaju da će takvo razdoblje trajati čim duže.