Odjel gradske uprave za kulturu organizira međunarodnu konferenciju, koja će se održati 23. siječnja 2020., u prostoru Ri-Huba u Ulici Ivana Grohovca 1a, s početkom u 9 sati. Konferencija je otvorena za javnost.

Grad Rijeka je jedan od partnera u europskom projektu, koji za cilj ima oformiti i pokrenuti mrežu “Baštinski gradovi kao mjesto interkulturalnog dijaloga protiv diskriminacije migranata i manjina.”

Radni jezik konferencije je engleski.
Hodogram je planiran kako slijedi:

  • 9-9.30 sati Registracija sudionika, kava
  • 9:30-10:30 sati BLOK 1: Predstavljanje projekta – Bo Maria Daskalova
  • 10:30-13 sati BLOK 2: Predstavljanje Rijeke kao europske prijestolnice kulture u 2020. godini

Govornici:
Ivan Šarar – pročelnik Odjela za kulturu, prijavitelj za titulu EPK
Dorain Celcer – Voditelj partnerstava i protokola – EPK
Lela Vujanić – Glavna voditeljica programa Kuhinja različitosti

  • 13-14 sati Ručak
  • 14.30-16.30 sati BLOK 3: Plenarna rasprava na temu rada Europske komisije pod imenom “White Paper on Intercultural Dialogue (ICD)” – moderator: dr. sc. Elvio Baccarini, red.prof.

Predstavljanja i plenarna rasprava:
Dr.sc. Senada Šelo Šabić, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb
Prof.dr.sc. Nikola Petković, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Dr.sc. Drago Župarić Iljić, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb.

Skip to content