U Gradskoj vijećnici Grada Rijeke predstavljen je program Biopsihosocijalnog pristupa djeci s teškoćama i osobama s invaliditetom kroz model Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag. Nositelj programa je Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci a izvoditelj Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb.

Ovaj program cjeloživotnog učenja je namijenjen svima koji u svom radu dolaze u doticaj s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, a mogu ga upisati minimalno prvostupnici u raznim područjima i studenti koji imaju položeno minimalno 180 ECTS-a.

Riječ je o programu koji će polaznicima omogućiti stjecanje i primjenu specifičnih znanja za provođenje inkluzivnog odgoja i obrazovanje, odnosno primjenu inkluzivnog pristupa u specijaliziranim ustanovama u kojima rade zdravstveni, odgojno-obrazovni djelatnici, djelatnici sustava socijalne skrbi koji nisu stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila.

Kompetencije stečene završetkom ovog programa omogućit će polaznicima usvajanje svih znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi, pa će odgajatelji, učitelji, nastavnici, medicinske sestre, radni terapeuti, fizoterapeuti moći razlikovati aktivnosti koje djeca mogu i/ili trebaju izvesti, s obzirom na vrstu i stupanj teškoće u razvoju.
Teme s kojima će polaznici tijekom izvođenja Programa biti upoznati obuhvaćaju oštećenja vida, oštećenja sluha, oštećenja jezično-govorne-glasovne komunikacije i specifične teškoće u učenju, oštećenja organa i organskih sustava, intelektualne teškoće, poremećaji u ponašanju i oštećenja mentalnog zdravlja te postojanje više vrsta teškoća u psihofizičkom razvoju.

Ovaj program mogu upisati minimalno prvostupnici biomedicine i zdravstva, prirodnih, tehničkih, društvenih, humanstičkih ili umjetničkog područja ili prvostupnici integriranih studija, odnosno studenti ovih područja koji imaju položeno minimalno 180 ECTS-a.
Za upis se ne provodi selekcijski postupak. Prednost pri upisu imaju kandidati koji već rade s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom.

Program će se realizirati kroz 180 sati neposredne nastave. Predavanja i seminari održat će se na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci u Rijeci od 2. veljače do 24. ožujka 2018. petkom i subotom. Dio praktične nastave održat će se u Poliklinici SVAG u Zagrebu, od 16. do 20. 4. 2018. od ponedjeljka do petka.

Govoreći o potrebi provođenja Programa inkluzije, gradonačelnik Vojko Obersnel naglasio je kako je jednakost jedno od temeljnih ljudskih prava, no nažalost od deklarativnog stava do ostvarenja dalek je put, pa se događa da se zato što se društvo boji drugačijih, djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom često izdvaja, proglašava drugačijima, pritom ih marginalizira pa čak i stigmatizira. Svjesni činjenice kako postoje djeca kojoj treba pomoć zajednice, Grad Rijeka već 8 godina financira rad pomoćnika u nastavi učenika s teškoćama u razvoju, koji za mlade ljude predstavljaju sponu koja im omogućava pohađanje škole zajedno sa svojim vršnjacima. Putem projekta „RInkluzija – Riječkog modela podrške učenicima s teškoćama“ osigurana su sredstva za rad 43 pomoćnika u 16 riječkih osnovnih škola.
„Zajednička nam je želja da se u narednom periodu u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci otvori studij Logopedije i Audiologije“, kazao je gradonačelnik.

Statistički podaci Hrvatskog registra osoba s invaliditetom pokazuju kako je u siječnju 2017.g. bilo 511.910 osoba s invaliditetom, od čega 32.101

odnosno  6,2%, čine djeca do 18 godina. Zanimljivo je da u ukupnom broju djece, većinu čine dječaci, čak 62%. Ukupno je 21.555 djece s invaliditetom koji pohađaju neki od prilagođenih školskih programa, što je i inače najčešći oblik integracije uz primjenu individualiziranog pristupa. U Primorsko-goranskoj županiji registrirano je 1749 djece s teškoćama, pri čemu je najveći broj onih koji imaju poremećaj jezično-govorne-glasovne komunikacije (37,6%) kao i one djece koja imaju više vrsta teškoća (43,1%).