Riječ je o Pozivu za dodjelu sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća. Ukupni  raspoloživ iznos sredstava po ovom Pozivu iznosi 300.000.000,00 kuna.

Poziv za dodjelu sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje energetske obnove odnosi se na postojeće obiteljske kuće koje nisu oštećene u potresu.

Obiteljske kuće čija se energetska obnova potiče moraju biti energetski certificirane te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):

  • D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A1 ili A2,
  • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A3.

Mjere koje obuhvaća ovaj poziv su:

  • cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera.
  • povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće.
  • ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Popisi mjera, njihovih minimalnih tehničkih uvjeta, kao i prihvatljive opreme i radova kojima se isti postižu sadržani su u Tehničkim uvjetima Poziva.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 14. listopada 2021. godine u 9:00 sati, isključivo putem sustava za e-prijavu.

Na Poziv se mogu javiti fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće. Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do  iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 300.000.000,00 kuna.  Procjenjuje se da će se provedbom Poziva energetski obnoviti oko 4.000
obiteljskih kuća