U okviru europskog projekta „TEFCE – Prema europskom okviru za društveni angažman visokih učilišta“, proteklog je tjedna održan drugi konzorcijski sastanak u Barceloni (Španjolska).

Tijekom sastanka predstavljen je inovativni alat koji podrazumijeva primjenu konkretnih mjera za usmjeravanje, procjenu i međusobno učenje između raznih dionika te angažman sveučilišta u zajednici. Sveučilište u Rijeci i Grad Rijeka, s još tri europska sveučilišta i grada, sudjeluju u razvoju i pilotiranju tog alata, a čija će relevantnost i kvaliteta biti potvrđeni od strane europskih visokih učilišta i stručnjaka, koji također sudjeluju u projektu. Pilot testiranje provest će se tijekom 2019. godine u Rijeci (Hrvatska), Dublinu (Irska), Dresdenu (Njemačka) i Twenteu (Nizozemska).

Opći je cilj ovog projekta pridonijeti povećanju angažmana europskih sveučilišta u rješavanju društvenih izazova na lokalnoj i regionalnoj razini tako što će se kroz projekt razviti i pilotirati inovativni alat te izraditi procjena izvedivosti pokretanja inovativnih alata za kreatore politika i ostale dionike za praćenje, mjerenje i poticanje angažmana sveučilišta u zajednici.

Koristi koji ovaj projekt donosi užoj i široj zajednici ogledat će se u donesenim inovativnim preporukama za praćenje, mjerenje i poticanje angažmana visokih učilišta u zajednici, osiguravanju podrške od strane ključnih dionika na razini Europe kao temelja za utjecanje na europsku politiku i održivost projekta te povećanoj svijesti o važnosti angažmana visokih učilišta u zajednici te ciljeva i rezultata projekta.