Dana 28. lipnja 2017. godine zaprimljen je odgovor Ministarstva kulture, Službe za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine, koji predstavlja „točku na i“ u nastojanjima građana i vijećnika MO Luka da se uklone bazne stanice sa krovova zgrada u zoni gradske tržnice, unutar zaštićene urbanističke cjeline.

U listopadu prošle godine na krov zgrade Zagrebačka 15 postavljena je bazna stanica operatera TELE 2 d.o.o. To je bila kap koja je „prelila čašu“ i u prostorijama mjesnog odbora okupila 60-ak revoltiranih i zabrinutih građana. Zagrebačka 15 je zgrada koja pripada stambeno poslovnim zgradama Oberziner-Zampieri (arhitekte Agnoldomenica Pice, 1935.) i predstavlja jedan od najreprezentativnijih objekata međuratne arhitekture u Rijeci. Godinama prije toga, na tzv. Tursku kuću, zgradu s adresom Vatroslava Lisinskog 6, koja je od Zagrebačke 15 udaljena oko 50 metara zračne linije, postavljeni su repetitori drugih operatera, VIP d.o.o i Hrvatski telekom d.d.

Obzirom da su svi ti iznimno veliki repetitori postavljeni tek desetak metara od spavaonica stanara o svemu je obaviješteno Ministarstvo zdravstva i gradske službe. Kako se ovdje radi i o devastaciji kulturnoga dobra, upućen je dopis i Konzervatorskom odjelu u Rijeci, koji je 9. studenog 2016., donio rješenje o uklanjanju baznih stanica u roku od 30 dana. U navedenom roku repetitori nisu uklonjeni, pa je o svemu obaviješteno Ministarstvo kulture, Služba građevinske inspekcije u Rijeci, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Predsjednica i Premijer RH, te članovi Hrvatskog sabora.

Vijeće MO Luka ovim putem želi informirati svoje sugrađane o poduzetim aktivnostima vezanim za problematiku baznih stanica u kvartu, te su u nastavku izdvojeni dijelovi korespondencije s (ne)nadležnim službama i institucijama:

Gradonačelnik, studeni 2016. – „…antenski stup i pripadajuća elektronička komunikacijska oprema, kao i postavljanje antenskog prihvata na postojećim zgradama, može se postavljati bez građevinske dozvole. Dakle, bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim  projektom, mogu se izvoditi radovi na postojećoj građevini…“

Građevinska inspekcija, studeni 2016. – „…Utvrđeno je da investitor TELE2 d.o.o. za gradnju bazne stanice na terasi Zagrebačka 15 ima svu dokumentaciju osim ishođenih posebnih uvjeta zaštite kulturnih dobara…“

Ministarstvo zdravstva, studeni 2016. – „…Ministarstvo zdravstva u okviru svoje nadležnosti provodi mjere zaštite od neionizirajućeg zračenja….. Ministarstvo zdravstva izdalo je suglasnost za postavljanje stacioniranog izvora elektromagnetskog polja… Ministarstvo zdravstva nije nadležno za odabir lokacije za postavljanje baznih postaja, te sukladno tome ni za uklanjanje baznih postaja.“

Konzervatorski odjel u Rijeci, 9. studenog 2016. – „…Budući da je bazna stanica postavljena bez odobrenja nadležnog tijela izvršitelj tih radova dužan je u roku 30 dana ukloniti baznu stanicu te za projekt usklađen sa konzervatorskim principima zatražiti posebne uvjete i prethodno odobrenje…“ Napomena: dopis s navedenim tekstom Konzervatorski odjel u Rijeci uputio je operaterima: TELE2 d.o.o. (krov Zagrebačke 15), ViP d.o.o. i Hrvatski telekom d.d.(krov tzv. Turske kuće).

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, studeni 2016. – „…Obzirom da problematika na koju se ukazuje u navedenoj predstavci ne spada u nadležnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike, istu Vam dostavljamo na nadležno postupanje.“ (Ministarstvu kulture i Ministarstvu zdravstva)

Ured Predsjednice RH, veljača 2017 – „…Vezano za postupanje nadležnih institucija u predmetu Vaše pritužbe na postavljanje repetitora, Predsjednica Republike očekuje da će konačno rješenje biti doneseno žurno, imajući u punoj mjeri u vidu ustavno pravo na zdravlje (čl. 50. st. 2, čl. 70)…“

Vijeće MO Luka je željelo iskoristiti izmjene i dopune GUP-a kako bi se i tim putem reguliralo postavljanje baznih stanica. Zaprimljen je odgovor:

Grad rijeka, Odjel za urbanizam, ožujak, 2017. – „…Uvjeti postave baznih stanica teleoperatera nisu predmet izmjena i dopuna Plana. Posebni uvjeti intervencija unutar područja zaštićene urbanističke cjeline već su regulirani Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te drugim propisima. Prilikom postave baznih stanica potrebno je ishoditi prethodne uvjete/odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela, ali nije potrebno ishođenje akata kojim se dozvoljava građenje.“

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, ožujak 2017. – „…nije nadležno za izdavanje dozvola za građenje, postavljanje i uporabu baznih postaja u elektroničkim komunikacijskim mrežama operatora pokretnih komunikacija, kao ni za njihovo uklanjanje i/ili gašenje….“

Konzervatorski odjel u Rijeci, travanj 2017. – mijenja mišljenja u odnosu na 9. studenog 2016., a zaprimljen dopis u cijelosti se može pogledati ovdje.

Vijeće MO Luka se još u prosincu 2016. obratilo i Ministarstvu kulture, Službi za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine pozivajući se na nalog riječkog Konzervatorskog odjela da se bazne stanice uklone, te zahtijevalo inspekcijski nadzor radi bespravnog postavljanja istih. Kako do lipnja 2017. godine nije zaprimljen nikakav odgovor navedene Službe, Vijeće je, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama zatražilo informaciju o postupanju.

U nastavku se može pogledati zaprimljen odgovor Službe za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine od 28. lipnja 2017. godine.

Na svojoj 33. sjednici od 19. srpnja 2017. godine, vijećnici MO Luka su zaključili da su iscrpili sve zakonske mogućnosti kod službi od lokane do državne razine, nažalost bez rezultata.