U ponedjeljak, 23. studenog 2015. godine započinje gradnja 2.560 metara kanalizacije za šezdesetak kuća u ulicama Braće Hlača, Ivana Žorža, Vrhak, Drenovski put, Žminjska ulica, Cvjetna ulica, Brca i Brdina. Istovremeno će se u ovim ulicama rekonstruirati i graditi 1.450 metara vodovoda. Radovi će se izvoditi po dionicama i u fazama. Izvođenje građevinskih radova najprije će započeti na dijelu ulice Brdina. Završetak radova predviđen je do kolovoza 2016. godine.

Tijekom izvođenja radova promet će se odvijati uz ograničenja, a sve sukladno postavljenoj privremenoj prometnoj signalizaciji.

Informacije o radovima i grafički prikaz dinamike njihova izvođenja objavljene su na web stranicama KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. (www.kdvik-rijeka.hr u rubrici Obavijesti – Radovi) i web stranici Rijeka prometa d.d. (www.rijekapromet.hr)

Građani se s planiranom dinamikom izvođenja radova – počecima i završecima radova po dionicama i fazama izvođenja u ulicama mogu upoznati i u Mjesnom odboru Drenova te na info telefonu Rijeka prometa d.d. (352 500, od 07:00 do 15:30 sati).

Investicija gradnje vodno-komunalne infrastrukture na sjevernom području Donje Drenove dio je 23,1 milijuna kuna vrijednog Projekta EIB/CEB u Rijeci. Projekt još obuhvaća radove u Ulici Murini te na području Gornjeg Zameta, Zameta i Kostabele.

Ovaj razvojni zahvat financira se u 90%-tnom iznosu putem programa Hrvatskih voda, pri čemu su sredstva osigurana iz zajma The European Investment Bank (EIB – Europske investicijske banke) i Council of Europe Development Bank (CEB – Razvojne banke Vijeća Europe). Preostali dio sredstava osigurat će se iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Rijeke.

Odabrani izvođač radova je zajednica ponuditelja – tvrtke Centrogradnja d.o.o. i Tehnika d.d. iz Zagreba.

Stručni i obračunski nadzor nad radovima pružat će tvrtka HOUSE d.o.o. iz Rijeke.
Investitor radova na vodno-komunalnoj infrastrukturi je KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke.

Prometna rješenja izradio je Rijeka promet d.d. iz Rijeke. Završetak radova na vodno-komunalnoj infrastrukturi na sjevernom dijelu Donje Drenove predviđen je do kolovoza 2016. godine.