Povodom obilježavanja Dana škole, riječki gradonačelnik Vojko Obersnel posjetio je Ekonomsku školu Mije Mirkovića. Okupljenim profesorima i učenicima gradonačelnik je održao kratko predavanje u kojem ih je upoznao sa Strategijom razvoja Grada Rijeke za razdoblje od 2014. do 2020. g.

Gradonačelnik je Strategiju koje je usvojena prošle godine odabrao za temu iz razloga što smatra kako svi građani moraju biti upoznati s planom razvoja grada Rijeke u narednih 7 godina, s obzirom na to da je startegija usklađena sa smjernicama razvoja Europe, što je i preduvjet za korištenje sredstava europskih fondova za provedbu projekata.

Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast Europa 2020 predlaže 3 pravca razvoja strategije: pametan rast koji se temelji na razvitku ekonomije utemeljene na znanju i inovaciji, a uz to obuhvaća i razvoj digitalnog društva; održiv rast koji uključuje promicanje ekonomije koja učinkovitije iskorištava resurse, koja je zelenija i konkurentnija, a u tu skupinu spadaju klima, energetika, mobilnost re konkurentnost na tržištu; i treći pravac koji se temelji na uključivom razvoju odnosno njegovanju ekonomije s visokom stopom zaposlenosti koja donosi društvenu i teritorijalnu povezanost, a koji počiva na većoj zapošljivosti i borbi protiv siromaštva. „Budući da se ova strategija, pogotovo prvi od navedenih pravaca temelji na ekonomiji, nadam se da će mnogi od vas sada nazočnih u budućnosti sudjelovati u razvoju ovog projekta“, naglasio je Obersnel.

Gradonačelnik je posebno istaknuo kako je proces planiranja i donošenja Strategije bio jasan i transparentan te kako je u procesu strateškog planiranja sudjelovalo 197 stručnjaka kroz 13 radionica, a održana je i javna rasprava tijekom koje su građani putem e-konzultacija mogli uputiti svoje prijedloge i pitanja. Održane su i dodatne radionice s gospodarstvenicima i gradskim vijećnicima tako da je na kraju u izradi Strategije sudjelovalo 279 sudionika. Gradonačelnik je iskoristio priliku da okupljene srednjoškolce pozove da u buduće i sami sudjeluju u javnim raspravama po pitanjima razvoja grada.

Obersnel je nadalje upoznao srednjoškolce sa 3 strateška cilja Grada Rijeke – globalno pozicioniranje Rijeke razvojem Riječkog prometnog pravca; razvijanje konkurentnog gospodarstva na temeljima društva znanja i razvoja novih tehnologija i osiguravanje dostojanstva svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvoja projekata od zajedničkog interesa. Kao glavni preduvjet za razvoj strateških ciljeva potrebno je ulagati u prometnu infrastrukturu, počevši od cestovne, preko željezničke pa sve do lučke i zračne infrastrukture budući da bi se na taj način povećala konkurentnost na tržištu.

Gradonačelnik je nastavio s time kako svakako treba ulagati i u industriju, ali ne na način da se oslanjamo na zastarjelu tehnologiju već treba ulagati i razvijati nove tehnologije, a za to je potrebno povezati se sa Sveučilištem i zajedničkim snagama raditi na stvaranju proizvoda koji bi bili konkurentni na svjetskom tržištu. Kao primjer dobrog poslovanja, gradonačelnik je izdvojio Jadran Galenski laboratorij istaknuvši kako je riječ o drugoj po veličini farmaceutskoj kući u Hrvatskoj po uspješnosti poslovanja, koja svoje proizvode izvozi u preko 40 zemalja diljem svijeta. Taj primjer najzornije pokazuje što znači razvijati konkurentnost za temeljima društva znanja ,u suradnji s tehnologijom, naglasio je gradonačelnik.

Osiguravanje dostojanstva svih građana, istaknuo je Obersnel, podrazumijeva u prvom redu povećanje zapošljivosti, zatim stvaranje preduvjeta za zdravlje svih građana, regeneraciju napuštenih prostora te razvijanje socijalne politike za one potrebite.

Budući da je velika nezaposlenost jedan od glavnih problema kako i državi tako i u gradu Rijeci, kod mnogih je možda najveći interes izazvalo predstavljanje novih poslovnih zona, poslovno – logističke zone Miklavija unutar koje je planirano otvaranje oko 5 000 novih radnih mjesta (1 800 u logistici i 3 200 u industriji i poduzetništvu) i znanstveno – tehnološkog parka STeP 2 koji bi ponudio 6 000 radnih mjesta u industriji i poduzetništvu koji bi se temeljilo na razvoju novih tehnologija.

Gradonačelnik je govorio i o 10 prometnih koridora u koje će Europska komisija ulagati kroz razne fondove, a Rijeka će profitirati time što je ishodište jednog od njih -Mediteranskog koridora. Osnovna strategija razvoja prometnih koridora je da se 97 europskih luka poveže sa europskim zaleđem.
Obersnel je objasnio kako je za svaki od ova 3 strateška cilja odabran jedan grad uzor, pa je tako Barcelona dobar primjer razvijanja prometne infrastrukture, dok je Trst primjer za transfer znanja i tehnologije, budući da se razvija kao jedan od najuspješnijih centara znanosti i razvoja znanstveno – tehnoloških parkova u ovom dijelu Europe. Kao uzor za socijalnu uključenost odabran je švedski grad Malmӧ koji je Rijeci sličan po tome što je također bio industrijski grad, međutim nakon što na tom polju nisu više bili konkurentni, gradske vlasti su krenule u razvoj sveučilišta, socijalne i ekonomske održivosti i time postali primjer urbane regeneracije nakon propasti zastarjelih industrija.

Gradonačelnik je na kraju svog izlaganja još jednom istaknuo kako se nada da će mnogi od prisutnih učenika, prvo kroz obrazovanje, a kasnije i kroz radni sektor doprinijeti razvoju strategije jer jedino na taj način svi zajedno možemo doći do cilja.

Nakon izlaganja gradonačelnik je odgovarao na pitanja učenika koje je zanimalo što će sve Rijeka poduzeti da bi bila izabrana za Europsku prijestolnicu kulture, kada će se proširiti zona bežičnog interneta, planira li se grad prijaviti kao domaćin nekog većeg sportskog natjecanja i još mnoga druga pitanja o temama koje su mladima zanimljive.