Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je gradski proračun za 2022. godinu u visini od 1.228.679.157 kuna.

Učešće prihoda Grada u ukupnom proračunu iznosi 75%, dok se ostalih 25% odnosi na prihode 83 proračunska korisnika. Uz proračun, usvojene su i projekcije za 2023. i 2024. godinu u nešto manjim iznosima, ponajviše zato jer će se tek pojaviti mogućnosti za prijavu novih projekata na natječaje za sufinanciranje iz europskih sredstava.

Rashodi u proračunu za 2022. godinu su planirani u nešto manjim iznosima od prihoda te iznose 1.203.626.000 kuna. Naime, u naredne tri godine višak prihoda nad rashodima u iznosu od 28 do 45 milijuna kuna godišnje usmjerava se za pokriće prenesenog manjka iz prethodnog razdoblja, a također se planira i korištenje ostvarenih sredstava viška iz prethodnog razdoblja.

Gradonačelnik Marko Filipović naglasio je kako se, s obzirom na pandemijske uvjete, planiranju proračuna pristupilo s oprezom, no uz zadržavanje kontinuiteta dostignutih standarda te uvođenje novih projekata i poboljšanja u raznim područjima djelovanja Grada.
„Kroz proračun smo realizirali dio onoga o čemu smo govorili o predizbornoj kampanji. Naravno, ne može se sve odraditi u prvoj godini, zato postoji i četverogodišnji mandat, ali ovo je naznaka smjera u kojem sa svojim zamjenicima mislim voditi grad“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Jedno od značajnih obilježja gradskog proračuna za iduću godinu je doprinijeti poreznom rasterećenju građana. Stoga se u predstojećem srednjoročnom razdoblju planira postupno smanjenje stope prireza porezu na dohodak. U 2022. godini stopa prireza smanjena je za jedan postotni bod te će iznosila je 14%, a planirano je da u 2023. godini iznosi 13% te 12% u 2024. godini, s ciljem da se u 2025. godini prirez smanji na ciljanu veličinu od 10%.

Sjednica Gradskog vijeća prosinac 2021

Gradonačelnik Filipović predstavio proračun Grada Rijeke za 2022. godinu

Proračunom se planiraju velike investicije i projekti iz različitih područja djelokruga rada Grada, od kojih su neki pred završetkom, kao što je projekt uređenja art kvarta Benči,ć a neki u početnoj fazi. Nastavit će se ulaganja u izgradnju cesta i javnih površina, a kontinuitet ulaganja odnosi se i u sva druga područja komunalnog standarda, s naglaskom na završetak EU projekta izgradnje sortirnice na lokaciji Mihačeva draga. Nastavljaju se i ostali EU projekti, proračunom je planirano i provođenje programa poticane stanogradnje, nastavljaju se ulaganja u poduzetničku infrastrukturu, s naglaskom na zonu Bodolovo i inkubator za IT industriju Energana.

Zadržava se kontinuitet provođenja programa u funkciji odgoja i obrazovanja po kojima je Grad prepoznatljiv uz uvođenje stalnih poboljšanja. Radi se o izdvajanjima za stipendije, sufinanciranje privatnih vrtića, građanski odgoj, projekt Rinkluzija, podršku logopedskom centru i studiju logopedije, kao što se planira i povećanje kapaciteta dječjih vrtića, s najvećim naglaskom na jasličke skupine.

Proračune za sljedeće tri godine obilježava kontinuitet visokih izdvajanja za socijalni program i ostale programe u zdravstvu te uvođenje novih oblika pomoći i projekata: od 2022. godine  izdvajaju se dvostruko veća sredstva za novorođenu djecu i Grad počinje sufinancirati obrte za čuvanje djece, tzv. dadilje. Također, Grad će sufinancirati uređenje laboratorijskog prostora studijskog programa Farmacije na Sveučilištu Rijeka.

Nastavlja se ulaganjem u sport s naglaskom na povećanje sredstava za javne potrebe u sportu, posebice na aktivnosti „Treninzi i natjecanja sportaša“, kroz sve tri naredne godine.

U odnosu na prije mjesec dana predloženi proračun, ukupni prihodi su veći za 926 tisuća kuna, koliko je vrijedan u međuvremenu odobren EU projekt Centra tehničke kulture, u kojem je Grad Rijeka jedan od partnera.

Proračun za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu prihvaćen je s 18 glasova za i 14 glasova protiv. Za proračun su glasovali vijećnici SDP-a, PGS-a, HSU-a, SDSS-a, IDS-a, Akcije mladih, Unije Kvarnera i platforme Možemo!, dok su protiv glasovali vijećnici HDZ-a, Mosta i Nezavisne liste Davora Štimca.

Sjednica Gradskog vijeća prosinac 2021

Vijećnici raspravljali o proračunu za 2022. godinu

U proračun ugrađen niz amandmana vijećnika

Vijećnik Josip Ostrogović je istaknuo kako klub HDZ-a smatra kako je proračun nerazvojan, loše balansiran i s nedovoljno dobro posloženim prioritetima, odnosno da se radi o proračunu koji neće biti na dobrobit građana. Istaknuo je kako je dvije trećine proračuna usmjereno izdacima za kulturu i zaposlene, dok se nedovoljno sredstava planira za komunalni standard i poticanje poduzetnika.

Klub HDZ-a je predložio pet amandmana na proračun, i to za povećanje iznosa za dodjelu nepovratnih subvencija za 3,5 milijuna kuna, povećanje financijskih sredstava namijenjenih za financiranje cjelodnevnog i produženog boravka odnosno za financiranje rada učitelja koji provode te programe za 3,5 milijuna kuna, uvođenje isplate uskrsnice umirovljenicima s mirovinom do 2.500 kuna, za što bi se na godišnjoj razini izdvojilo 250 tisuća kuna, povećanje financijskih sredstava namijenjenih za financiranje skloništa za žene-žrtve obiteljskog nasilja za 200 tisuća te povećanje financijskih sredstava namijenjenih za financiranje redovnih aktivnosti Športskog saveza osoba s invaliditetom grada Rijeke.

Gradonačelnik Filipović prihvatio je dio amandmana. Istaknuo je kako ne može prihvatiti povećanje iznosa za dodjelu nepovratnih subvencija u toliko velikom iznosu, pogotovo što je predloženo da se za 3 milijuna kuna smanje sredstva za HNK Rijeku i na taj način dovodi u pitanje funkcioniranje nogometnog kluba. Govoreći o povećanju sredstava za financiranje rada učitelja u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi, gradonačelnik je istaknuo kako bi financiranje rada učitelja trebala preuzeti država. Djelomično je prihvaćen amandman HDZ-a koji se odnosi na isplatu uskrsnice umirovljenicima, s time da je u proračun ugrađena uskrsnica u vidu poklon-bona za najugroženije umirovljenike s mirovinom do 1.700 kuna, za što će se na godišnjoj razini izdvojiti 100 tisuća kuna. Naglašavajući kako Grad Rijeka vodi kontinuiranu brigu o ženama žrtvama nasilja, o čemu će posebna pažnja biti posvećena i u novoj Odluci o socijalnoj skrbi, gradonačelnik je povećao iznos za financiranje skloništa za žrtve obiteljskog nasilja po 100 tisuća kuna godišnje u sljedeće tri godine. Sredstva za sportske aktivnosti osoba s invaliditetom, koje nisu smanjivana, u 2022. godini ostat će na planiranoj razini, ali će se planirati povećanje izdvajanja za 150 tisuća kuna za ovu svrhu u projekcijama za 2023. i 2024. godinu. O dva amandmana koje gradonačelnik nije prihvatio, glasovalo je Gradsko vijeće, koje ih također nije usvojilo.

Sjednica Gradskog vijeća prosinac 2021

Vijećnici predložili niz amandmana na predloženi proračun

Vijećnica Petra Karanikić je istaknula kako klub vijećnika SDP-a podržava proračun, naglašavajući kako je proračun razvojan, socijalan, ali i inovativan. Istaknuvši kako, iako su u proračunu vidljivi projekti koji se nastavljaju ih prethodnog proračuna, održava i nove pravce razvoja, viziju grada koja resurse ulaže u povećanje kvalitete života i gospodarski razvoj.

Vijećnik Davor Štimac je u ime kluba Nezavisne liste vijećnika Davora Štimca naglasio kako proračun nije orijentiran prema razvoju gospodarstva, samoodrživosti i plavo-zelenim politikama, te nema dovoljno razvijene demografske mjere. Ocijenio je kako je planiranje prihoda od prodaje imovine nerealno, budući da, između ostaloga, nisu stvoreni preduvjeti za prodaju zemljišta namijenjenog izgradnji autobusnog kolodvora na Zapadnoj Žabici. Gradonačelnik je odgovorio kako se planiraju projekti energetske održivosti te kako se u 2022. godini planira daljnji razvoj projekta autobusnog kolodvora.

Vijećnica Tea Mičić-Badurina istaknula je kako će klub PGS-a podržati proračun, budući da ga smatraju realnim te je u njega ušlo niz programa i projekata za koje se PGS već ranije zalagao. Smatrajući da još postoji mjesta za poboljšanje, predložio je tri amandmana koje je gradonačelnik Filipović i prihvatio. Prihvaćeni amandmani se odnose na povećanje subvencija poduzetnicima za dodatnih 250 tisuća kuna, zapošljavanje edukacijskog rehabilitatora u Centru za autizam za što će se izdvojiti 140 tisuća kuna, dok se trećim amandmanom osigurava 100 tisuća kuna za jednokratne potpore za samozaposlene roditelje nakon isteka rodiljnog ili roditeljskog dopusta.

Vijećnica Petra Mandić je u ime kluba vijećnika Mosta zapitala se je li odabrani smjer razvoja grada dobar i je li izdvajanje za socijalnu zaštitu u visini od 3% ukupnog proračuna dovoljno da popravi demografsku sliku grada. Istaknuvši kako će Most glasovati protiv proračuna, pozdravila je neke od provedenih aktivnosti, uz naglasak da ih ipak smatraju nedovoljnim, poput sufinanciranja dadilja ili povećanja naknade za novorođenčad.

U ime vijećnika platforme Možemo!, vijećnik Nebojša Zelič istaknuo je kako će podržati proračun, dajući povjerenje gradonačelniku da će u ovom mandatu provesti odlučniji koraci ka energetskoj tranziciji grada, u prvom redu provodeći studiju o postavljanju fotonaponskih panela na krovove vrtića i škola, kao i na promjeni kriterija dodjeljivanja komunalnih prioriteta mjesnih odbora. Vijećnik Zelič je podnio jedan amandman, koji je gradonačelnik i prihvatio, a odnosi se na izdvajanje 125 tisuća kuna za izradu studije djelotvornosti socijalnih politika, koja će pokazati koji društveni problemi gradskim socijalnim politikama nisu zahvaćeni te na temelju dokaza i novih pokazatelja donijeti preporuke za inovativne i uistinu djelotvorne socijalne mjere.

Vijećnik Vedran Vivoda je u ime Akcije mladih i Unije Kvarnera istaknuo kako su spremni podržati proračun Grada Rijeka za 2022. godinu, ali pod jasnim i javno postavljenim uvjetima. Naglasio je kako su od projekata Akcije mladih i Unije Kvarnera u proračun Grada Rijeke za 2022. godinu već ugrađene subvencije u iznosu 300 tisuća kuna za obrte za čuvanje djece tzv. dadilje te milijun kuna za uređenje OPG tržnice na Brajdi.
„U proračunu se isto tako nalaze neki od ključnih dijelova našeg programa a to su povećanje sredstava za čišćenje i održavanje grada u iznosu 8 milijuna kuna, povećanje sredstava za rodilje-novorođenčad u iznosu 1,6 milijuna kuna, 6 milijuna kuna više za mjesne odbore Grada Rijeke te smanjenje prireza“, kazao je Vivoda.

Sjednica Gradskog vijeća prosinac 2021

Predsjednica Gradskog vijeća Ana Trošelj

Akcija mladih i Unija Kvarnera podnijeli su osam amandmana za proračun, od koje je gradonačelnik neke u potpunosti ili djelomično prihvatio. Prihvatio je povećanje sredstava za uređenje zapadne obalne šetnice na području Preluk-Costabella za iznosa od 700 tisuća kuna, izražavajući nadu da će u pregovorima iznaći mogućnost i da PGŽ sudjeluje u projektu. Povećanjem za 100 tisuća kuna visine bespovratnih sredstava za organizaciju sajmova i konferencija u 2023. i 2024. godini, ali uz istodobno povećanje sredstava Turističke zajednice grada Rijeke za istu svrhu za 2022. godinu, djelomično je prihvaćen amandman dviju stranaka. Umjesto amandmanom predloženih milijun kuna za projekt One Stop Shop, gradonačelnik je prihvatio izdvajanje od 800 tisuća kuna, istaknuvši kako je Grad Rijeka prijavio EU projekt sličnog sadržaja. Prihvatio je i amandman vezan uz financiranje projekta u iznosu od 200 tisuća kuna za izradu kućica za ulične tzv. slobodno živuće mačke. Djelomično je prihvatio prijedlog o uvođenju mjera vezanih uz razvoj turističke destinacije, na način da će se u 2022. razmotriti set mjera za te predvidjeti sredstva u 2023. i 2024. godini.

Akcija mladih i Unija Kvarnera povukli su amandman vezan uz povećanje bespovratnih sredstava za poduzetnike, budući da su sredstva povećana na temelju amandmana PGS-a. Također, povukli su i amandman vezan uz izdvajanje financijskih sredstava za uređenje prostorija Riječke razvojne agencije Porin, nakon pojašnjenja gradonačelnika Filipovića kako se trenutno radi na razvrgavanju vlasničkih odnosa nad zgradom te da će se obnova dogovoriti s budućim vlasnicima, a povučen je i amandman o dodjeljivanju poklon-bona od 300 kuna za dugotrajno nezaposlene osobe, nakon što je gradonačelnik pojasnio kako je dodjelu ovakvog poklon-bona potrebno podrobnije razraditi.

Sjednica Gradskog vijeća prosinac 2021

Zamjenica gradonačelnika Sandra Krpan i gradonačelnik Marko Filipović

Usvojene javne potrebe u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi u 2022. godini

Usvojeni su i dokumenti vezani uz proračun za 2022. godinu, i to odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke, programi javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, Plan raspodjele sredstava spomeničke rente, programi građenja i održavanja komunalne infrastrukture, Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora, kao i Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke te Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2022. godini.

Gradsko vijeće prihvatilo je Plana davanja koncesija na području grada Rijeke za 2022. godinu, kojim se planira u idućoj godini dati jednu koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke, budući da postojeći ugovor istječe 31. listopada 2022. godine.

Donesen prvi rebalans proračuna za 2021. godinu

Uz proračun za sljedeću godinu, Gradsko vijeće usvojilo je i prvi rebalans proračuna za 2021. godinu. Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu predstavljaju tehnički rebalans, Izmjene prihoda i primitaka i rashoda i izdataka temeljem dosadašnjeg ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja 2021. godine te temeljem novih saznanja, izmijenjenih okolnosti i poslovnih događaja u dosadašnjem tijeku 2021. godine.

Prvim rebalansom proračuna, prihodi i primici iznose 1.111.331.443 kuna, što predstavlja smanjenje za 98.830.391 kuna, odnosno za 8,2% u odnosu na dosadašnji plan za 2021. godinu, a rashodi i izdaci proračuna iznose 1.094.960.000 kuna, što predstavlja smanjenje za 85.240.000 kuna, odnosno za 7,2% u odnosu na dosadašnji, tj. tekući plan.

Rebalans proračuna je prihvaćen sa 18 glasova za (SDP-a, PGS-a, HSU-a, SDSS-a, IDS-a, Akcije mladih, Unije Kvarnera i platforme Možemo!), 7 protiv (HDZ i Most) i 4 suzdržana (Nezavisna lista Davora Štimca).

Usvojene su i odluke vezane uz prvi rebalans proračuna za 2021. godinu, i to izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu, izmjene Programa javnih potreba u kulturi, izmjene Plana raspodjele spomeničke rente te izmjene programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Usvojena odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja

Jednoglasno je usvojena Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja. Kako je istaknuto na sjednici, iako se djelatnost dadilja i programi predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja ne mogu uspoređivati, ovaj način čuvanja, brige i skrbi o djeci može nadomjestiti nedostatak kapaciteta u predškolskim ustanovama. S obzirom na to da su financijska sredstava za provođenje odluke planirana u Prijedlogu proračuna za 2022.godinu, odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Usvojene su odluke vezane uz mjerilima za naplatu usluga triju riječkih predškolskih ustanova – Dječjeg vrtića Rijeka, Dječjeg vrtića More i Dječjeg vrtića Sušak – od roditelja-korisnika usluga.

Prihvaćen je Akcijski plana Grada Rijeke za mlade za 2022. godinu. Akcijski plan predstavlja provedbeni dokument koji služi za operacionalizaciju i provedbu ciljeva i mjera sadržanih u strateškom dokumentu Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022. godine.

Gradsko vijeće prihvatilo je i odluke vezane uz pripojenje Rijeka prometa trgovačkom društvu Rijeka plus, a radi se o izmjenama Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke, izmjenama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti te izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Rijeke.