Na temelju Zaključka Poglavarstva Grada Rijeke sa sjednice održane 4. veljače 2003. godine Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje da dana 21. veljače 2003.godine započinje, a 21. ožujka 2003. godine završava Javna diskusija o idejnom arhitektonsko-urbanističkom rješenju Islamskog centra u Rijeci.

Predmet javne diskusije isključivo je rješenje Islamskog centra, dok lokacija ostaje u domeni dovršavanja Generalnog urbanističkog plana kao dokumenta prostornog uređenja kojim se određuju lokacije građevina javne i društvene namjene.

Javni uvid u Idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje Islamskog centra u Rijeci za sve zainteresirane osobe za vrijeme trajanja javne diskusije omogućen  je u zgradi Poglavarstva Grada Rijeke, Titov trg 3, izložbena sala u prizemlju zgrade, svaki radni dan od 9 – 15 sati, a subotom od 10 – 13 sati.

Stručna rasprava bit će upriličena  u petak, 7. ožujka 2003. godine u 10,00 sati u Vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16.

Javno izlaganje  za građanstvo i udruge građana s obrazloženjem Idejnog arhitektonsko-urbanističko rješenja Islamskog centra u Rijeci održat će se u četvrtak, 13. ožujka 2003. godine u 18,00 sati u Vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16.

Primjedbe i prijedlozi na Idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje Islamskog centra u Rijeci mogu se za vrijeme trajanja javne diskusije:

  • upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženo Idejno rješenje Islamskog centra u Rijeci
  • u pismenom obliku, poštom ili putem urudžbenog zapisnika, predati Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Titov trg broj 3, prizemlje – šalter 1.
  • poslati na E-mail adresu: urbanizam.ekologija@rijeka.hr

Idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje: