Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, pokrenuo je nabavu i izradu Studije zelene infrastrukture Grada Rijeke, koja je dovršena koncem 2020.

Studija zelene infrastrukture grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje
zemljištem, krajem 2019. godine pokrenuo je nabavu i izradu Studije zelene infrastrukture Grada Rijeke, kao stručne podloge koja predstavlja integralni oblik sagledavanja otvorenih prostora te temelj za izradu Strategije zelene infrastrukture Grada Rijeke, a sve u cilju održivog razvoja prostora Grada koji prepoznaje i daje značaj zelenim/otvorenim prostorima i njihovim mnogobrojnim funkcijama (ekološkim, socijalnim, gospodarskih, zaštitnim i urbano morfološkim).

Konceptualni plan zelene infrastrukture Grada Rijeke

Važnost zelene infrastrukture prepoznata je i na razini Europske unije kao jedna od osnovnih dimenzija ostvarenja održivog urbanog razvoja, a jedan od principa koji podržava održivi urbani razvoj je kružno gospodarstvo koje počiva na poslovnim modelima koji zamjenjuju koncept „kraja života” proizvoda i kroz alternativnu ponovnu uporabu pridonose održivosti materijala i energije. Tako je Europska komisija u studenom 2019. godine predstavila 6 prioriteta Komisije za razdoblje od 2019. do 2024. godine. Jedan od i ujedno prvi prioritet Komisije je Europski zeleni plan (eng. The european green deal). Europski zeleni plan je strategija EU za postizanje održivosti gospodarstva EU-a kroz pretvaranje klimatskih i ekoloških izazova u prilike u svim područjima politike i osiguravanjem pravedne i uključive tranzicije.

Karta zelenih površina u sklopu Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

Grad Rijeku odlikuje bogatstvo otvorenih zelenih prostora (čak 47,40% površina unutar Grada čine prirodne površine, a 1,92% uređene površine s javnom namjenom, prvenstveno parkovi) i zaštićenih područja čime posjeduje izrazit potencijal za uspostavu i primjenu koncepta zelene infrastrukture. Tome značajno doprinosi reljefna razvedenost prostora uslijed koje su kanjonski prostori i padine (oni nepovoljni za izgradnju), u zaleđu, ali i u samom središtu urbane matrice grada ostali neizgrađeni.

Najbitniji zeleni koridor, prostorni i identitetski element Grada Rijeke je vodotok Rječine s istoimenim kanjonom. On je trenutno nedovoljno iskorišten u boravišnom smislu, a potrebno ga je i aktivirati i afirmirati u donjem kanjonskom djelu da oživi kao kralježnica buduće mreže zelene infrastrukture Grada Rijeke koja povezuje zeleni, prirodni pojas zaleđa s morem i povijesnim dijelom grada u kojem su smještene najvažnije gravitacijske i žarišne točke u gradu (povijesni parkovi i grobljanski perivoji, trgovi, javni prostori).

Dijagram – postotni udio tipologije otvorenih površina grada RijekE

Okosnica buduće mreže zelene infrastrukture leži u većim prirodnim i većinom zaštićenim područjima u zaleđu grada i kanjonskih draga koje poprečno prodiru u gusto urbano tkivo. Riječ je o sljedećim područjima: šumskom području od Preluka do Turnja, području Škurinjske Drage, prirodnom području u potezu od Lubanja i Pleša preko Drenove do grebena Sv. Katarine, već spomenutoj dolini i kanjonu Rječine te dolini Draškog potoka. Ova područja rade dio zelenog gradskog pojasa okolice u svrhu zaštite urbanog tkiva od prekomjernog širenja i imaju poseban značaj za očuvanje bioraznolikosti.