Iz sredstava komunalnih prioriteta izgrađene su stepenice koje povezuju Ogulinsku ulicu sa Vukovarskom ulicom gdje se nalaze Tehnička i Prirodoslovna i grafička škola, Veleučilište i Tehnički fakultet te sportski tereni.

Izgradnjom stepeništa skratio se put i do parkirnog prostora koji naši sugrađani mogu koristiti.