Od 16. travnja do 16. svibnja na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću nalaze se izmjene dviju odluka vezanih uz davanje poslovnih prostora u zakup.

Naime, na temelju izmjena Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora pripremljeni su nacrti prijedloga izmjena Odluke o zakupu poslovnog prostora te Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora.

Kako je na 43. gradonačelnikovom kolegiju pojasnila pročelnica Odjela za gospodarenje imovinom, u odnosu na važeću odluku predložen je niz izmijene koje su vezane uz zakonske izmjene, ali i proizašle iz prakse.

Odluka o zakupu poslovnog prostora

Tako je, primjerice, prijedlogom Odluke o zakupu poslovnog prostora produljen rok privremenog korištenja poslovnog prostora za djelatnost skladištenja robe s 30 dana na šest mjeseci te uvedeno imenovanje Povjerenstva za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u suvlasništvu Grada i Republike Hrvatske, što je rezultat dosadašnjih sastanaka s predstavnicima Ministarstva državne imovine i tvrtke Državne nekretnine.

Izmijenjene su odredbe u svezi obnove ugovora o zakupu – tako se ugovor o zakupu može obnoviti samo urednom zakupniku koji je ugovor o zakupu koji se obnavlja sklopio temeljem provedenog javnog natječaja, i kojemu je ugovorena cijena veća od početne cijene koja je utvrđena za djelatnost koju obavlja. Ugovor se obnavlja temeljem zahtjeva zakupnika koji isti mora dostaviti 120 dana prije isteka roka na koji je ugovor o zakupu sklopljen, a zakupodavac je dužan na isti odgovoriti ponudom ili odbijanjem zahtjeva najkasnije 90 dana prije isteka roka na koji je ugovor o zakupu sklopljen.

Prema prijedlogu, od sada bi se dio poslovnog prostora mogao dati u podzakup i ordinacijama – do  sada se u podzakup mogao dati dio poslovnog prostora samo u slučaju postave bankomata ili aparata za igre na sreću.

Izmjenama se omogućava dosadašnjem zakupniku ili podzakupniku da iste ostavi u prostoru za vrijeme provedbe javnog natječaja uz obvezu dostave solemniziranu izjavu kojom se obvezuje isprazniti prostor ukoliko ne bude utvrđen najpovoljnijim natjecateljem.

Rok za obročnu otplatu dugovanja skraćen je s 24 na 12 rata te ukinuta obveza dostave solemniziranih ugovora o zakupu nadležnoj poreznoj upravi.

Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

U odnosu na do sada važeću Odluku o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora, izmijenjen je rok za dostavu prijava po objavljenom natječaju s dosadašnjih 15 na 10 dana, što će omogućiti da se godišnje moći objaviti veći broj natječaja za davanje u zakup gradskih poslovnih prostora.

Također, uvedeno je pravilo da u postupku licitacije natjecatelji moraju isticati cijenu koja je za 0,10 €/m2 veća od cijene ponuđene u prethodnom krugu postupka licitacije. Smisao navedenog jest osiguravanje transparentnosti u postupku licitacije i u konačnici ostvarivanje većeg prihoda od zakupnine za gradski proračun.

Skip to content