Prema  Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina (čl. 16. st 2.), Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za pravne i imovinske poslove, objavljuje Izvješće o tržištu nekretnina.

Direkcija od svibnja 2014. godine vodi svoju Bazu podataka u kojoj se unose svi podaci iz isprava-ugovora dobivenih od javnih bilježnika ili iz ugovora koji se odnose na promet nekretnina Grada Rijeke. Navedeni podaci unose se u aplikaciju eNekretnine za one nekretnine koje je moguće georeferencirati.

Porezna uprava direktno unosi u aplikaciju eNekretnine podatke iz ugovora i to su tzv. neuparene nekretnine za koje se provodi identifikacija te njezino lociranje u prostoru. Identifikacijom neuparena nekretnina prelazi u karticu “Zbirka kupoprodajnih cijena”.

Kompletno Izvješće o tržištu nekretnina možete pogledati u nastavku članka.