Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša objavila je početak Javne rasprave o Studiji o utjecaju na okoliš državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka.

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša na temelju članka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju javnosti i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike Klasa: UP/I 351-03/17-02/58, URBroj: 517-06-2-1-1-17-7 od 20. studenog 2017. godine objavljuje početak                                                          

Javne rasprave o Studiji o utjecaju na okoliš državne ceste DC403
od čvora Škurinje 
do luke Rijeka

  1. Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka (u daljnjem tekstu: Studija) započet će 21. prosinca 2017. i trajat će do 19. siječnja 2018. godine.
  2. Javni uvid u Studiju može se izvršiti u Informativnom centru Grada Rijeke RI INFO, Korzo 18 b, 51000 Rijeka, radnim danom od 8 do 10 i od 14 do 16 sati.
  3. Studija i sažetak Studije bit će s danom početka javne rasprave dostupni javnosti i zainteresiranoj javnosti i na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike: http://puo.mzoip.hr/
  4. Javno izlaganje o Studiji održat će se u ponedjeljak, 15. siječnja 2018. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16, 51000 Rijeka, s početkom u 18,30 sati.
  5. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se:
    –    upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,
    –    dostaviti u pisanom obliku na adresu:Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Slogin kula 2, s naznakom: Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka, te na e-mail adresu: jelena.canik@pgz.hr, zaključno s danom završetka javne rasprave.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

Skip to content