Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb objavio je Javni natječaj za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2020. godini.

KOJI PROJEKTI I PROGRAMI ĆE SE SUFINANCIRATI?

U 2020. godini financirati provedbu projekata/programa iz sljedećih područja:

 1. socijalno i humanitarno djelovanje,
 2. pružanje socijalnih usluga,
 3. prevenciju neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži,
 4. prava branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca Drugog svjetskog rata i civilnih invalida rata,
 5. zaštite zdravlja,
 6. zaštite i promicanje prava osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih,
 7. zaštite životinja.

KOJIM CILJANIM SKUPINAMA KORISNIKA PROJEKTI I PROGRAMI TREBAJU BITI NAMIJENJENI?

Ciljane skupine korisnika projekata/programa iz točke 2. ovoga javnog poziva su:

 • djeca,
 • mladi,
 • žene,
 • obitelj,
 • osobe starije životne dobi,
 • djeca s teškoćama u razvoju,
 • osobe s invaliditetom,
 • žrtve nasilja,
 • beskućnici,
 • korisnici nužnog smještaja,
 • ovisnici,
 • branitelji,
 • ratni stradalnici,
 • teško bolesne i kronično bolesne osobe,
 • građani općenito,
 • životinje.

TKO MOŽE PRIJAVITI  PROJEKTE I PROGRAME?

Projekte i programe mogu prijaviti udruge te vjerske zajednice koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuditelja sukladno odredbama Javnog natječaja.

KOJA JE DOKUMENTACIJA POTREBNA I PO KOJIM KRITERIJIMA ĆE SE VRŠITI ODABIR PROJEKATA I PROGRAMA?

Kriteriji za odabir projekta/programa, iznosi financiranja, modeli plaćanja i ostale odredbe bitne za prijavu projekta/programa sadržane su u Javnom natječaju dostupnom na mrežnim stranicama Grada Rijeke i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

DO KADA SE PODNOSE PRIJAVE?

Krajnji rok za prijavu, odnosno dostavu prijave projekta/programa je 14. veljače 2020. godine, bez obzira na način dostave (tj. i pismena upućena poštom trebaju biti dostavljena do tog roka).

GDJE ĆE BITI OBJAVLJENI REZULTATI?

Rezultati Javnog natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Grada Rijeke nakon donošenja Odluke Gradonačelnika o odabiru projekta/programa.

Skip to content