Pisane ponude sa svim prilozima predaju se neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Rijeke, Korzo 16 ili Titov trg 3, ili se šalju poštom – preporučeno, u zatvorenoj omotnici, s naznakom “Ponuda za zamjenu nekretnina – ne otvaraj”, na adresu Grad Rijeka, Titov trg 3, zaključno do 17. prosinca 2018. godine u 12:00 sati.

Gradonačelnik Vojko Obersnel raspisuje Javni natječaj za zamjenu nekretnina na području Grada Rijeke. Predmet zamjene su nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke na adresi Pavla Rittera Vitezovića 3, 3/A i 3/B, i to tri poslovna prostora u prizemlju zgrade te tri stana u potkrovlju, koji se mijenjaju za nekretnine na adresi Janeza Trdine 1/A do 1/D i Užarska 5, i to poslovnih prostora u prizemlju zgrade.

Otvaranje pristiglih pisanih ponuda obavit će povjerenstvo u prostorijama Grada Rijeke, Titov trg 3, Rijeka, II kat, soba 209, dana 17. prosinca 2018. godine s početkom u 12:00 sati.

Skip to content