Hrvatski Crveni križ pripremio je dva materijala, smjernice i praktične upute na koji je način važno razgovarati s djecom u trenutnim okolnostima te kako organizirati obiteljski život.

Cilj izrađenih materijala je umanjiti negativne posljedice epidemije bolesti COVID-19 na psihofizički razvoj djece.