Vodeći partner projekta Tempus, ITC-CNR, ugostio je predstavnike projektnih partnera iz Italije i Hrvatske, u talijanskom gradu Ravenni na Kick – off sastanku projekta, 5. i 6. lipnja 2019. godine.

Francesca Picenni, predstavila je koordinacijski tim vodećeg partnera te ukratko pojasnila pravila programa Interreg Italija – Hrvatska iz kojeg će se projekt financirati u trajanju od 30 mjeseci. Održane su i prezentacije o pilot lokacijama u Hrvatskoj i Italiji, a vodeći partner je za sudionike sastanka organizirao izlet na područje Darsene, pilot lokacije u Ravenni.

Drugog dana sastanka, partneri koji su zaduženi za pojedine radne pakete projekta, predstavili su svoje timove, kao i aktivnosti koje će se provoditi pod njihovim vodstvom u pojedinim etapama projekta. Održan je i Steering Comittee projekta u kojem Grad Rijeku predstavlja Suzana Belošević Romac. Dan je zaključen sa slobodnom raspravom Q&A i razmjenom iskustava u organizaciji sličnih aktivnosti te sa dogovorom partnera o pristupu provedbi projekta i predstojećim koracima.

U ime Grada Rijeka, sastanku su sudjelovale i Verena Lelas Turak te Barbara Gaćina.

Projektom Tempus, želi se povezati gradove sa njihovom lučkom kulturnom baštinom te u tu svrhu, potaknuti poduzetničke aktivnosti i razvoj održivog turizma.

Projekt je financiran iz programa Interreg Italija – Hrvatska, a proračun Grada Rijeke iznosi 188.980,00 €.

Više o projektu možete doznati na mrežnoj stranici projekta.

Skip to content