Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12 i 121/16) u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017. godine, Gradsko izborno povjerenstvo Grada Rijeke 25. svibnja 2017. godine objavljuje Konačne rezultate izbora za članove Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

I. Od ukupno 110.071 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 40.317 birača, odnosno 36,63%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 40.284 birača, odnosno 36,60%. Važećih listića bilo je 39.490, odnosno 98,03%. Nevažećih je bilo 794 listića, odnosno 1,97%.
II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:
1.
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 14.922 glasova 37,78%
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Nositelj liste: mr. sc. VOJKO OBERSNEL

2.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 7.460 glasova 18,89%

Nositelj liste: mr. sc. KRISTJAN STANIČIĆ

3.
AKCIJA MLADIH – AM 4.758 glasova 12,04%
ŽIVI ZID
SNAGA – STRANKA NARODNOG I GRAĐANSKOG AKTIVIZMA – SNAGA
ALTERNATIVA

Nositelj liste: ANDREJ BRIŠČIK

4.
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 4.315 glasova 10,92%

Nositelj liste: HRVOJE BURIĆ

5.
LISTA ZA RIJEKU – RI 2.753 glasova 6,97%
PAMETNO

Nositelj liste: DANKO ŠVORINIĆ

6.
MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST 2.615 glasova 6,62%

Nositeljica liste: PETRA MANDIĆ

7.
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS 2.463 glasova 6,23%
AUTONOMNA REGIONALNA STRANKA HRVATSKOG PRIMORJA, GORSKOG KOTARA, OTOKA I RIJEKE – ARS
STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE – SDA HRVATSKE

Nositelj liste: PERO LUČIN

8.
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 204 glasova 0,51%

Nositelj liste: ANTONIO DRAŽOVIĆ

III. Na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u gradskom vijeću su:
1.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS

HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Nositelj liste: mr. sc. VOJKO OBERSNEL

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Nositelj liste: mr. sc. KRISTJAN STANIČIĆ

3.

AKCIJA MLADIH – AM

ŽIVI ZID

SNAGA – STRANKA NARODNOG I GRAĐANSKOG AKTIVIZMA – SNAGA

ALTERNATIVA

Nositelj liste: ANDREJ BRIŠČIK

4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj liste: HRVOJE BURIĆ

5.

LISTA ZA RIJEKU – RI

PAMETNO

Nositelj liste: DANKO ŠVORINIĆ

6. MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST

Nositeljica liste: PETRA MANDIĆ

7.

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

AUTONOMNA REGIONALNA STRANKA HRVATSKOG PRIMORJA, GORSKOG KOTARA, OTOKA I RIJEKE – ARS

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE – SDA HRVATSKE

Nositelj liste: PERO LUČIN

IV. Na osnovi članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u gradskom vijeću:
1.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS

HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

dobila je 14  mjesta te su s te liste izabrani:

1. mr. sc. VOJKO OBERSNEL
2. TEA MIČIĆ BADURINA
3. LJILJANA CVJETOVIĆ
4. OSKAR SKERBEC
5. SANDRA KRPAN
6. VEDRAN SABLJAK
7. ANA TROŠELJ
8. MARKO FILIPOVIĆ
9. dr. sc. PETRA KARANIKIĆ
10. MATE TOMLJANOVIĆ
11. VUK PRICA
12. TAMARA MARTINČIĆ
13. VOJKO BRAUT
14. KORALJKO PASARIĆ

 

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

dobila je 7  mjesta te su s te liste izabrani:

1. mr. sc. KRISTJAN STANIČIĆ
2. LUCIAN VUKELIĆ, dr. med.
3. IVONA MILINOVIĆ
4. FILIPA CAPAN, mag. oec.
5. JOSIP OSTROGOVIĆ, mag. oec.
6. DAMIR POPOV
7. DOBRICA RONČEVIĆ

 

3.

AKCIJA MLADIH – AM

ŽIVI ZID

SNAGA – STRANKA NARODNOG I GRAĐANSKOG AKTIVIZMA – SNAGA

ALTERNATIVA

dobila je 4  mjesta te su s te liste izabrani:

1. ANDREJ BRIŠČIK
2. VELJKO BALABAN
3. TIHOMIR ČORDAŠEV
4. MIRJANA JUKIĆ

 

4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

dobila je 4  mjesta te su s te liste izabrani:

1. HRVOJE BURIĆ
2. MARINKO KOLJANIN
3. MORANA JOKIĆ
4. JOSIP KUKULJAN

 

5.

LISTA ZA RIJEKU – RI

PAMETNO

dobila je 2  mjesta te su s te liste izabrani:

1. DANKO ŠVORINIĆ
2. PREDRAG MILETIĆ

 

6. MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST

dobila je 2  mjesta te su s te liste izabrani:

1. PETRA MANDIĆ
2. ZVONIMIR PERANIĆ

 

7.

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

AUTONOMNA REGIONALNA STRANKA HRVATSKOG PRIMORJA, GORSKOG KOTARA, OTOKA I RIJEKE – ARS

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE – SDA HRVATSKE

dobila je 2  mjesta te su s te liste izabrani:

1. PERO LUČIN
2. JURAJ BUKŠA

 

V. Na osnovi članka 107. stavka 1. u svezi članka 103. stavka 1. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), utvrđuje se da je na provedenim izborima u gradskom vijeću osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika talijanske nacionalne manjine.
VI. Na osnovi članka 107. stavka 1. u svezi članka 103. stavka 1. i 2. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), utvrđuje se da na provedenim izborima u gradskom vijeću nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine, te se broj članova gradskog vijeća povećava za 2 mjesta.
VII. Na osnovi članka 107. stavka 3., 4. i 5. Zakona, pravo na dodatne članove u gradskom vijeću ostvaruju
1.

AKCIJA MLADIH – AM

ŽIVI ZID

SNAGA – STRANKA NARODNOG I GRAĐANSKOG AKTIVIZMA – SNAGA

ALTERNATIVA

Nositelj liste: ANDREJ BRIŠČIK

ostvarila je pravo na 1  mjesto te je s te liste izabrana:

1. TEA OPAČIĆ
2.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS

HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Nositelj liste: mr. sc. VOJKO OBERSNEL

ostvarila je pravo na 1  mjesto te je s te liste izabran:

1. MILE OPAČIĆ

 

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA RIJEKE