Od ponedjeljka, 20. srpnja, pa do zaključno 18. rujna 2020. godine, Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke zaprimat će zahtjeve za podmirenje troškova marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku te poklon-bona u visini od 250 kn do 750 kn za školski pribor učenicima osnovnih škola u školskoj 2020./2021. godini. Također, u istom periodu zaprimaju se i zahtjevi za novčanu pomoć redovitim učenicima srednje škole i studentima u školskoj/akademskoj 2020./2021. godini.

Podmirenje troškova marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku učenicima OŠ u 2020./2021. godini

Pravo na potpuno (100%)  podmirenje mjesečnih troškova organizirane marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku u riječkim osnovnim školama tijekom cijele školske godine ima: dijete – učenik osnovne škole ili Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka koje ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ili dijete iz kućanstva u kojem isključivo žive jedan roditelj i dijete/djeca a čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za jednoroditeljsko kućanstvo (cenzus za dvočlano kućanstvo iznosi 4350 kn, za tročlano kućanstvo 5850 kn, za četveročlano kućanstvo 7500 kn te za brojnija kućanstva + 1050 kn za svakoga dodatnog člana), dijete iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za tročlano kućanstvo iznosi 4875 kn, za četveročlano kućanstvo 6250 kn te za brojnija kućanstva + 875 kn za svakoga dodatnog člana), dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata ili civilnog invalida iz Domovinskog rata te udomljeno dijete.

Poklon-bon učenicima osnovnih škola za školski pribor u 2020./2021.

Pravo na poklon-bon za školski pribor u iznosu od 250 kn do 750 kn, ovisno o socijalnom uvjetu koje dijete ili kućanstvo zadovoljava ima: dijete – učenik osnovne škole koje ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, udomljeno dijete, dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, dijete iz kućanstva u kojem isključivo žive jedan roditelj i dijete/djeca a čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za jednoroditeljska kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo iznosi 7 612,50 kn, tročlano kućanstvo 10 237,50 kn, četveročlano kućanstvo 13 125,00 kn, brojnija kućanstva + 1 837,50 kn za svakoga dodatnog člana) ili dijete iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo iznosi 6.343,75 kn, tročlano kućanstvo 8 531,25 kn, četveročlano kućanstvo 10 937,50 kn, brojnija kućanstva + 1 531,25 kn za svakoga dodatnog člana).

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1000 kn

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1000 kn imaju redoviti učenici srednje škole odnosno studenti iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, učenik odnosno student koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka te učenik ili student-dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Zaprimanje svih zahtjeva uz prateću dokumentaciju može se izvršiti radnim danom od 8.30 do 15.30 u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalteri br. 4 i 5, od 20. srpnja do 18. rujna 2020.godine.

Mole se građani da prije dolaska u šalter – salu Gradske uprave, Titov trg 3, prikupe svu potrebnu dokumentaciju kako bi se izbjeglo stvaranje gužvi i omogućilo poštivanje svih propisanih mjera zaštite od širenja koronavirusa.

Podsjećamo da se na našim web stranicama nalazi i e-Savjetnik Socijalni program Grada Rijeke putem kojeg svi građani brzo i jednostavno mogu saznati mogu li postati korisnici ovih oblika pomoći i na koji način.

Dodajmo da će od 17. kolovoza do 18. rujna 2020. godine Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke zaprimati zahtjeve građana Rijeke za podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama ili vrtiću u pedagoškoj 2020./2021. godini te zahtjeve za podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza srednjoškolcima i studentima u školskoj, odnosno akademskoj 2020./2021. godini, o čemu će mediji i građani također biti detaljnije obavješteni.

Ured Grada Rijeke
Suradnica za odnose s medijima
Gordana Brkić Žagar