U ponedjeljak, 22. svibnja 2017., započela je provedba Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na plažama hrvatskog Jadrana. Za provedbu je zaduženo sedam priobalnih županija, dok Ministarstvo zaštite okoliša i energetike koordinira provedbom Programa.

Ispitivanja kakvoće mora trajat će od 22. svibnja. 2017. do 8. listopada 2017. Tijekom tog perioda, kakvoća mora će se pratiti na ukupno 948 točaka. Na svakoj točki ispitivanja planiranoj u okviru Programa praćenja ispitivanja će se vršiti deset puta tijekom sezone, odnosno svakih petnaest dana.

Prema posljednjem ispitivanju provedenom 22. 5. 2017.,  more na riječkim plažama izvrsne je kakvoće. Izuzetak čini plaža  Kantrida – istok (pored Stadiona Kantrida) gdje je more dobre kakvoće, no i dalje dobro za kupanje.

Kakvoća mora ocjenjuje se sljedećim ocjenama: izvrsno, dobro, zadovoljavajuće, nezadovoljavajuće.

Detaljnije informacije o kakvoći mora javnosti su dostupne, na web stranici Kakvoća mora u Republici Hrvatskoj  koja omogućuje pregled rezultata kakvoće mora za kupanje u realnom vremenu, uz mogućnost aktivnog sudjelovanja javnosti putem unošenja komentara, primjedbi i prijedloga za nove točke ispitivanja.

Aplikacija omogućuje odabir svake pojedinačne plaže. Osim ocjene kakvoće, dostupni su i podaci o profilu plaže te fotografije plaže.

Kakvoća mora u Hrvatskoj se neprekidno provodi od 1989. godine s ciljem zaštite zdravlja kupača, očuvanja visoke kakvoće mora, održivog upravljanja plažama, promidžbe Jadrana i kvalitete turističke ponude. Ispitivanje se provodi sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje te Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju kakvoćom voda za kupanje, a program provode ovlašteni laboratoriji.