Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za mlade korisnike mjera Socijalnog programa Grada Rijeke organizirao je tematski motivacijski (raz)govor pod nazivom „Moj osobni primjer postizanja profesionalnog i životnog uspjeha“.

Tematski razgovor održao se u okviru realizacije akcijskog plana Programa za mlade Grada Rijeke 2018. do 2022., područje Socijalna zaštita i zdravlje. Ta je aktivnost osmišljena kako bi se mladima koji odrastaju u socijalno nepovoljnim okolnostima pružila viša razina formalne i neformalne socijalne podrške.

Na poziv se odazvalo sedmero mladih osoba u dobi od 16 do 22 godine života, koji pohađaju neku od srednjih škola ili fakulteta u Rijeci. Neki od njih su i stipendisti Grada Rijeke.

U uvodnom motivacijskom govoru studentica prve godine Tehničkog fakulteta, Hana Rut Lerga hrabro je podijelila s prisutnima svoje životne okolnosti i put do ostvarenog uspjeha. Nakon toga i ostali su pokušali izraziti tko im pruža potporu da nadvladaju trenutne životne prepreke. Najčešće su navodili obitelj, sportske djelatnike te oslanjanje na vlastite snage koje su stekli iz teških iskustava koja su doživjeli.

Na pitanje što društvena zajednica može učiniti kako bi im bili potpora odgovorili su da trebaju adekvatno vrednovanje vannastavnih aktivnosti u koje su uključeni jer su i one možda put do njihova budućeg uspjeha, te da u svojem okruženju i medijima žele susretati više primjera ljudi koji uživaju u svom životnom pozivu, optimističnih i zadovoljnih odraslih.

Skip to content