U Gradskoj vijećnici Grada Rijeke obilježen je međunarodni Dan crvenih haljina uz edukativna predavanja o moždanom i srčanom udaru kod žena.

Na taj način Klinika za neurologiju KBC-a Rijeka i Katedra za neurologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, uz podršku Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije te Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije treću godinu zaredom obilježili su Dan crvenih haljina.

Ova se zdravstveno-edukativna akcija održala pod okriljem Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog neurološkog društva, s ciljem podizanja svijesti o rizicima žena za moždani udar. Važno je upozoriti na ozbiljne posljedice zanemarivanja simptoma i potrebu promjene načina života, biti svjestan čimbenika rizika te poduzeti odgovarajuće mjere koje smanjuju šanse za nastanak moždanog udara.

O važnosti Dana crvenih haljina govorila je doc. prim. dr. sc. Vladimira Vuletić, specifičnosti srčanog udara kod žena prof. dr. sc. Alen Ružić, a na specifičnosti moždanog udara kod žena upozorio je dr. sc. David Bonifačić. Dr. sc. Slavica Kovačić govorila je o neurointervencijama kod žena, dok je nekoliko pacijentica podijelilo svoja iskustva o životu nakon moždanog i srčanog udara.

Dan crvenih haljina podržali Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija

Dan crvenih haljina podržali Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija

Moždani udar, kao i ukupno kardiovaskularne bolesti u žena doživjele su poseban interes tek u posljednjih desetak godina. Rizik za moždani udar i kardiovaskularne bolesti kod žena je još uvijek podcijenjen, smatrajući da su žene zaštićene hormonskim statusom, iako će jedna od pet žena tijkom života doživjeti moždani udar. Moždani udar u velikoj mjeri pogađa žensku populaciju, koja ima nešto lošiji ishod liječenja od muškaraca, a svake godine dvostruko više žena  umire od moždanog udara nego od karcinoma dojke. U dobi od 20 do 39 godina dvostruko je češći moždani udar kod žena nego kod muškaraca.

Kod žena se mnogo češće pojavljuju manje uočljivi simptomi, poput iznenadne glavobolje, mučnine, povraćanja, umora i pospanosti, zbog čega je važno da prepoznaju simptome i odmah reagiraju.

Edukacijama i utjecajem na osvješćivanje rizika moždanog udara kod žena te promjenom životnih navika smanjena je smrtnost žena od moždanog i srčanog udara za 30%.

Dan crvenih haljina info grafikaPročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković istaknula je kontinuiranu podršku Grada Rijeke brojnim projektima i programima KBC-a Rijeka i Medicinskog fakulteta, posebice onih kampanja koje imaju za cilj unaprjeđenje zdravlja.

„Dan crvenih haljina prvenstveno govori o unapređenju ženskog zdravlja poticanjem žena na zdrave stilove života, ali je važan i zbog senzibilizacije čitave javnosti, posebice članova obitelji, na važnost pravovremenog prepoznavanja simptoma kako bi osoba koja je doživjela moždani ili srčani udar dobila adekvatno liječenje“, poručila je pročelnica Mušković.

Pozdravivši ovu inicijativu, župan Zlatko Komadina je naglasio važnost teme s obzirom na učestalost i posljedice udara koje su znatno teže kod žena. Podsjetio je da Primorsko-goranska županija podržava javnozdravstvene i preventivne programe, te je osnivač osam zdravstvenih ustanova koje se dobrim djelom bave ovom tematikom, bilo u prevenciji ili rehabilitaciji.