Na ponovljeni poziv za radove za odabir izvođača na rekonstrukciji i prenamjeni objekta Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator Proizvodni park Torpedo pristigle su četiri ponude, izneseno je na 9. partnerskom sastanku projektnog tima

Sastanak projektnog tima

Sastanak projektnog tima

Nakon zaključenja poziva, slijedi evaluacija ponuda i odabir izvođača radova. Također, objavljen je poziv za nabavu stručnog nadzora nad izvođenjem radova za prenamjenu i rekonstruciju Hale 14, a u kolovozu se planira objava javne nabave usluga revizije projekta.

Izrađena je dokumentacija za nabavu opreme za opremanje Tehnološko-edukacijskog poduzetničkog inkubatora, a prije objave poziva za dostavljanje ponuda provest će se javno savjetovanje. Također, u tijeku je postupak nabave promotivnog materijala.

Skip to content