Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel predstavio je načelnicima lokalnih samouprava plan i program riječke urbane aglomeracije koja će obuhvaćati grad Rijeku, gradove i općine „Riječkog prstena“ i Liburnije, te Omišalj na otoku Krku.

S obzirom na to da je jedna od smjernica Europske unije upravo razvoj urbanog područja, sukladno čemu će iz Europskog kohezijskog fonda za regionalni razvoj jedan dio novca biti osiguran za izgradnju infrastrukture i razvoj gospodarstva, upravo u okviru urbanih aglomeracija.

Na sastanku održanom u prostorijama Grada Rijeke, gradonačelnik Vojko Obersnel iznio je plan i program aglomeracije grada Rijeke i riječkog prstena načelnicima lokalnih samouprava. Cilj sastanka je bio okupiti načelnike i predstaviti im strategiju riječke aglomeracije jer je njihova suglasnost ključna kako bi se aglomeracija počela provoditi. Prvi korak stvaranju aglomeracije je razvijanje strategije razvoja urbanog područja koju jedinice lokalne samouprave potom moraju usvojiti, kako bi na kraju ministar regionalnog razvoja, Branko Grčić, donosi odluku o pristupanju aglomeraciji.

Aglomeracija urbanih područja odnosi se na područja manja od županije, povezana zajedničkim interesima. Tako će riječku aglomeraciju sačinjavati grad Rijeka, općine i gradovi „riječkog prstena“ i Liburnije uključujući Omišalj na otoku Krku.

Strategija urbane aglomeracije grada Rijeke ima tri smjernice; izgradnja nedovršene prometne infrastrukture grada uključujući i uvođenje sustava željeznice od Permana do Škrljeva, razvoj gospodarstva zasnovan na znanju i tehnologiji u suradnji sa Sveučilištem Rijeka i izgradnja društvene i socijalne strukture.

Gradonačelnik Obersnel je ovim sastankom htio ukazati na važnost partnerstva i sinergije grada i lokalnih samouprava u svrhu provođenja uspješne urbane aglomeracije. Jedna od smjernica Europske unije je upravo razvoj urbanog područja sukladno čemu će dio novca iz Europskog fonda za regionalni razvoj biti osiguran upravo u okviru urbanih aglomeracija. Zakonom je propisano da svaka država članica treba rezervirati najmanje 5% sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj za održivi urbani razvoj temeljen na integriranim strateškim dokumentima te voditi računa o povezivanju grada s okolnim prostorom. Potencijalna ciljana područja Republike Hrvatske su 4 grada s okolnim područjem: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek, koja su prepoznata unutar novog Zakona o regionalnom razvoju, a imaju obvezu pripremiti integriranu strategiju razvoja urbanog područja.
(Iva Blažević)