Grad Rijeka prosljeđuje informaciju Ministarstva zašite okoliša i prirode o održavanju javne rasprave o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2016. do 2022. godine.

Javna rasprava otvorena je od 23. do 30. lipnja 2016. godine.

Informacije o navedenom postupku mogu se pronaći na internetskoj poveznici MZOIP-a.

Skip to content