Gradski prometni centar Rijeka prometa obavještava javnost da će se u ponedjeljak, 20. travnja nastaviti planirani i ranije započeti radovi na sanaciji kolnika na dijelu ulice Vladivoja i Milivoja Lenca od kućnog broja 45 do kućnog broja 49.

Radovi se izvode sukladno planu realizacije plana prioriteta MO Gornji Zamet te će na ovaj način sanacija kolnika biti u potpunosti dovršena.

Ovisno o vremenskim uvjetima, planirano trajanje radova je 3 dana. Tijekom trajanja radova  za sav promet bit će zatvoren dio ulice od kućnog broja 43 do kućnog broja 55. Promet će biti reguliran odgovarajućom prometnom signalizacijom.

Molimo vozače da  poštuju postavljenu privremenu prometnu signalizaciju, te da po mogućnosti izbjegavaju područje odvijanja radova koristeći obilazne prometne pravce.