Nedavno nabavljena visoko sofisticirana oprema kojom se provode brojne analitičke metode Zavod iznova postavlja među vodeće u Hrvatskoj.

Uoči Svjetskog dana zdravlja, zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke Marko Filipović, župan Zlatko Komadina sa suradnicima posjetili su Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, gdje im je ravnatelj Vladimir Mićović predstavio je fotonaponsku elektranu na krovu, 14 solarnih panela, novo dizalo i nedavno nabavljeni visoko sofisticirani aparat koji provodi brojne analitičke metode, a Zavod postavlja među vodećima u Hrvatskoj.
Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ posebno je aktivan i uspješan u provedbi javnozdravstvenih programa.

Dobar dio tih programa, ulaganje u preventivne akcije ponajprije u okviru projekta Rijeka zdravi grad, na koji smo posebno ponosni, financira i Grad Rijeka, što je kako je naglasio zamjenik gradonačelnika Marko Filipović  primjer dobre suradnje sa Županijom koja je osnivač ustanove koja djeluje u zgradi koja je u vlasništvu Grada.
Iz Zavoda su krenula tri velika javnozdravstvena programa koja su prerasli na nacionalnu razinu: rano otkrivanje raka dojke, debeloga crijeva i vrata maternice.

Program kojega Zavod provodi jedini u Hrvatskoj jest Unapređenje oralnoga zdravlja djece. U devet godina provođenja znatno se unaprijedilo oralno zdravlje, a prosječan broj izvađenih, pokvarenih i plombiranih zubi pao je sa 4,5 na 1,7.
Program prevencije kardiovaskularnih bolesti jedan je od razloga za smanjenje broja osoba umrlih od bolesti srca.
Savjetovalište otvorenih vrata, namijenjeno učenicima i studentima, također je jedno od rijetkih u našoj zemlji, naročito ginekološka zaštita, po kojoj je Zavod jedinstven.
Županija kao osnivač ustanove financira i izdavanje Narodnog zdravstvenog lista, jedinog zdravstveno popularnoga časopisa te vrste u Hrvatskoj te program stalnoga nadzora okolišnih faktora, provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te prevenciju bolesti ovisnosti i unapređenje mentalnoga zdravlja djece i mladih. Ovaj posljednji program razvijao se i provodio niz godina i sada je model kojega preslikavaju i ostale županije.

Uzvanicima je prikaza najmoderniji uređaj za dijagnostiku , koji je sposoban u sklopu monitornina vode, hrane, čestica zraka, tla i dr. izdvojiti čak 2000 različitih spojeva. Riječ je o pesticidima, antibioticima, općenito farmaceuticima koji završavaju u otpadnim vodama, tlu i zraku i čije se čestice na žalost potom vraćaju kroz vodu i hranu u čovjekov organizam. Po toj opremi je trenutno među vodećima u Hrvatskoj. Zavod posjeduje i uređaj za detekciju čestica metala, pa sada obavlja analize i za potrebe drugih županija.
Posjet Zavodu završen je predavanjem o depresiji, ovogodišnjoj glavnoj temi Svjetskog dana zdravlja kojeg je održala dr. Karmen Jureško.

Skip to content