Rijeka plus raspisao je natječaj za zakup prodajnih mjesta za prigodnu prodaju rasada cvijeća i povrća na centralnoj tržnici.

Prodaja će se obavljati u Verdievoj ulici – istočno od 12. ožujka do 30. lipnja. Prodaju mogu obavljati samo registrirana poduzeća, obrti i poljoprivredni proizvođači. Prodaja se može obavljati samo unutar dozvoljene zakupljene površine i na prodajnim mjestima utvrđenim skicom u redovitom radnom vremenu tržnice.

Za zakup je ponuđeno 17 prodajnih mjesta, koja čini drveni stol dužine dva metra. Svaki ponuđač može se natjecati za neograničeni broj prodajnih mjesta te je u svojoj ponudi dužan navesti koliko je prodajnih mjesta zainteresiran uzeti u zakup ako natječajem ostvari tu mogućnost.

Prigodna prodaja rasada i cvijeća - skica prodajnih mjesta

Skica prodajnih mjesta

Pisana ponuda podnosi se preporučenom pošiljkom na adresu: Rijeka plus d.o.o., Rijeka, Blaža Polića 2, ili osobno na adresu sjedišta Službe tržnica: Riva Boduli 3/II.

Rok za predaju ponuda je 8. ožujka 2021. do 16 sati, bez obzira na način dostave ponuda.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefonskim putem na brojeve 051/320-176 ili 091/121 3300, od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.

Prigodna prodaja rasada cvijeća i povrća bit će prilika građanima za nabavku sadnica cvijeća i povrća po povoljnim cijenama.

Više o natječaju na mrežnim stranicama Rijeka plusa.