Grad Rijeka, odjel gradske uprave za poduzetništvo objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratne subvencije organizatoru nautičkog sajma na području grada Rijeke.

TKO MOŽE PODNIJETI PRIJAVU?

Svi gospodarski subjekti bez obzira na veličinu.

KOLIKO JE IZNOS SREDSTAVA PREDVIĐEN I ZA KOJU NAMJENU?

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti Korisniku iznosi 50.000,00 kuna, s time da isti iznos ne smije premašiti 50% ukupnih troškova organizacije Sajma.

Sredstva se dodjeljuju za troškove najma, zakupa, koncesije, uređenja i opremanja sajamskog prostora, troškove zakupa medijskog prostora, promidžbene troškove, troškove izrade kataloga i prospekata, brošura, organiziranja seminara, stručnih skupova, radionica te administrativno – računovodstvene troškove.

UVJETI DODJELE NEPOVRATNIH SUBVENCIJA

Nepovratna subvencija se dodjeljuje za pokriće dijela budućih troškova organizacije Sajma.

Pravo na subvenciju iz ovog Javnog poziva ostvaruje prijavitelj koji temeljem vrijednosnih kriterija iz Tabele kriterija za ocjenu prijava, objavljenih u Javnom pozivu, ostvari najveći broj bodova.

PODNOŠENJE PRIJAVA I ROKOVI JAVNOG POZIVA

Zahtjevi s popunjenim obrascima i dodatnom dokumentacijom zaprimaju se poštom ili neposredno u Pisarnicu Grada Rijeke, Titov trg 3 s naznakom ”za Odjel gradske uprave za poduzetništvo – Zahtjev za dodjelom subvencije u svrhu organizacije nautičkog sajma u Rijeci 2020.“

Zahtjevi se zaprimaju sa krajnjim rokom od 15 radnih dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Grada, odnosno do 7. srpnja 2020. godine.