Od 23. studenog dostupan je na broju telefona (051) 353 219 govorni automat KD Vodovod i kanalizacija putem kojeg korisnici mogu prijaviti stanje vodomjera i potrošnju vode.

Dojava podataka omogućena je u vremenu od 0 do 24 sata svaki mjesec i to u razdoblju od 21. do 28. u mjesecu, osim u veljači kada je to moguće od 19. do 26.

Samostalno čitanje stanja glavnog vodomjera i dostave njegova stanja imaju korisnici koji imaju zaseban vodovodni priključak, dok prijave stanja glavnih i pomoćnih vodomjera, odnosno potrošnje po individualnim vodomjerima u zgradama s više stanova ili poslovnih prostora imaju ovlašteni predstavnici suvlasnika tih zgrada.

Za sada ovlašteni predstavnici zgrada nisu u mogućnosti dojavljivati potrošnju za ona domaćinstva kojima vodne usluge raspodjeljuje i obračunava RI STAN d.o.o., ali im je omogućeno dojavljivanje stanja glavnih i pomoćnih vodomjera.

Kako bi cijeli postupak bio što brži i jednostavniji prethodno je potrebno za identifikaciju pripremiti šifru priključka na koji je vezan glavni vodomjer, šifru korisnika vodne usluge, odnosno ovlaštene osobe te za dojavu očitana stanja po serijskim brojevima glavnog i pomoćnih vodomjera ugrađenih izvan zgrade i stanova, odnosno potrošnje po individualnim vodomjerima koji su ugrađeni u stanovima. Tako pripremljeni podaci upisuju se (dojavljuju) tipkanjem brojeva na telefonu ili mobitelu prema uputama govornog automata.

Podaci o šiframa dostupni su na računima za vodne usluge te se mogu saznati u Odjelu prodaje i naplate na brojevima telefona (051) 353 217 i 353 220 ili putem poruke na adresu elektronske pošte registar@kdvik-rijeka.hr. Za dobivanje potrebnih šifri spomenuti kontakti su dostupni i korisnicima kojima je obračun vodne usluge sastavni dio računa objedinjenih troškova stanovanja koje izdaje RI STAN d.o.o.

Uspješno dojavljeno stanje vodomjera koristit će se u obračunu vodne usluge, dok će redovno mjesečno očitanje KD Vodovod i kanalizacija biti kontrolno.

Na adresu elektronske pošte pr-info@kdvik-rijeka.hr može se uputiti poruka u slučaju nejasnoća ili poteškoća, kao i prijedlozi za poboljšanje novouvedene usluge.

Pojašnjenje vrsta vodomjera:

  • Glavni vodomjer je mjerni uređaj na kojem se očitava količina isporučene vode za nekretninu i koji je mjerodavan za obračun pruženih vodnih usluga. Ovaj vodomjer je sastavni dio svakog vodovodnog priključka. Ugrađuje se u okno (vodomjerno okno) na javnoj površini i u blizini sustava javne vodoopskrbe. Samoočitanje imaju ovlašteni korisnici – korisnici koji imaju zaseban vodovodni priključak, odnosno ovlašteni predstavnici suvlasnika zgrade.
  • Pomoćni vodomjer je mjerni uređaj na kojem se očitava količina isporučene vode za posebni dio građevine, odnosno pojedinom korisniku vodnih usluga (stanu ili poslovnom prostoru). On je smješten u zasebnom oknu, prostoriji ili niši na nekretnini korisnika. Samoočitati ga imaju pravo ovlašteni predstavnici suvlasnika zgrade. Kako bi obračun bio ispravan ovlašteni predstavnici zgrada s glavnim i pomoćnim vodomjerom prijavljuju stanje svih ugrađenih vodomjera.
  • Individualni vodomjer je mjerni uređaj kojeg ugrađuju korisnici na dijelu interne vodovodne instalacije radi kontrole vlastite potrošnje vode ili utvrđivanja raspodjele potrošene vode između više korisnika vodnih usluga čija se ukupna količine isporučene vode utvrđuje očitanjem zajedničkog glavnog vodomjera. Ugradnju ove vrste vodomjera određuju odlukom suvlasnici koji imaju većinski udio u suvlasničkim udjelima u zgradi te dojavu potrošnje po njima ima pravo ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade.

(foto:www.kdvik-rijeka.hr)